Prosjektmidler 2020 – utlysning 2. runde

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder-museets eierkommuner. Søknadsfristen er 15. september 2020.

Museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd, lag og foreninger og andre ikke-kommersielle aktører, som har et kultur- eller naturhistorisk prosjekt de ønsker å realisere, kan søke prosjektmidler. Det er også mulig å søke om rådgivningstjenester fra Vest-Agder-museet. Rammen for andre søknadsrunde er på totalt 100 000 kroner.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Retningslinjer for søknader 2020

Søknadsskjema for prosjektstøtte 2020

Søknadsskjema for faglig bistand 2020

Utlysningsbrev 2020

Søknaden sendes til: Vest-Agder-museet, fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Jan Egil Hansen i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristene 2. runde 2020 er 15. september.

Bemerk at rapportering om bruk av tildelte prosjektmidler skal sendes oss før utbetaling kan finne sted. Nye prosjektmidler kan ikke omsøkes før tidligere prosjekter er avsluttet (rapportert/utbetalt).