Prosjektmidler 2018 – 2. runde

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 15. september 2018.

Museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd, lag og foreninger og andre ikke-kommersielle aktører, som har et kultur- eller naturhistorisk prosjekt de ønsker å realisere, kan søke prosjektmidler. Det er også mulig å søke om rådgivningstjenester fra Vest-Agder-museet. Vi lyser ut prosjektmidlene i to omganger: 1. mars og 15. september. Rammen for 2018 er på totalt 200 000 kroner.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Utlysingsbrev 2018
Retningslinjer for søknader 2018
Søknadsskjema for prosjektstøtte 2018
Søknadsskjema for faglig bistand 2018

Søknaden sendes til : Vest-Agder-museet, fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Jan Egil Hansen i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristene i 2018 er: 1. mars og 15. september.

Bemerk at rapportering om bruk av tildelte prosjektmidler for 2017 og 2018 (første runde) skal sendes oss før utbetaling kan finne sted. Nye prosjektmidler kan ikke omsøkes før tidligere prosjekter er avsluttet (rapportert/utbetalt).