Prosjektmidler 2017 – utlysning

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 1. februar 2017.

Museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd, lag og foreninger og andre ikke-kommersielle aktører, som har et kultur- eller naturhistorisk prosjekt de ønsker å realisere kan søke prosjektmidler. Det er også mulig å søke om rådgivningstjenester fra Vest-Agder-museet. Nytt av året er at vi lyser ut prosjektmidlene i to omganger: 1. februar og 15. august. Rammen for 2017 er på totalt 200 000 kroner.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Utlysingsbrev 2017
Retningslinjer for søknader 2017
Søknadsskjema for prosjektstøtte 2017
Søknadsskjema for faglig bistand 2017

Søknaden sendes til : Vest-Agder-museet, fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Klaus Olesen i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristene i 2017 er: 1. februar og 15. august.

Bemerk at rapportering om bruk av tildelte prosjektmidler for 2016 skal sendes oss før utbetaling kan finne sted. Nye prosjektmidler kan ikke omsøkes før tidligere prosjekter er avsluttet (rapportert/utbetalt). Vi minner om at fristen er 1. desember 2016.