Prosjektleder formidling Hestmanden – 100 % stilling

Vest-Agder-museet har utarbeidet en formidlingsplan for Hestmanden og leter etter en prosjektleder i 100 % stilling for iverksetting og oppfølging av de planlagte tiltakene.

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt
Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 50 ansatte fordelt på ti besøksmål, fra Vennesla og
Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til
Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer
at vi ønsker at museet skal bli et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor
bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne
museumsdrift.

D/S Hestmanden er fra januar 2016 en del av Vest-Agder-museet, og det neste året skal benyttes til å sette skipet i stand, både for å kunne seile for egen maskin og i forhold til formidlingen av krigsseilernes historie.
D/S Hestmanden har en unik historie som gjør fartøyet til et enestående kulturminne i vår tid. Mange har seilt på skipet, flere har eid det og vedlikeholdet opp gjennom årene har vært svært utfordrende.
Skipet skal nå tilrettelegges som minnesmerke over norske sjøfolks innsats under de to verdenskrigene.
Vest-Agder-museet har utarbeidet en formidlingsplan som inneholder utstillinger, digitale formidlingsformer og bruk av flere av skipets laste- og mannskapsrom. Vi leter derfor etter en prosjektleder for iverksetting og oppfølging av de planlagte tiltakene.

Arbeids- og ansvarsområder vil omfatte faglig arbeid med formidlingstiltakenes innhold og praktisk arbeid med tilrettelegging om bord på skipet. Vi leter etter en effektiv, målrettet, fleksibel og kreativ fagperson, helst med erfaring fra museets sentrale arbeidsområder; forskning, forvaltning og formidling. Det kreves mastergrad eller hovedfag, helst i kulturhistoriske fag, og god evne til kommunikasjon og samarbeid. Søkere må ha god formidlingsevne skriftlig, muntlig og digitalt, og det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse.

Vi tilbyr:
En spennende midlertidig stilling i et arbeidsmiljø i utvikling, ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser.

Sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen. Stillingen inngår i museets fagseksjon med
arbeidssted Kristiansand. Engasjementets varighet er 1,5 år, med mulighet for forlengelse.
Søknadsfrist 29. januar 2016.

Søknad med CV og vedlegg sendes:
g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøyveien 41, 4610
Kristiansand.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt leder for fagseksjonen, Kathrin Pabst på tlf. 932 46 157.