Museene på Sørlandet: Program for Arendalsuka 2017

Museene på Sørlandet og museumsforbundet er representert på Arendalsuka. Se det spennende programmet her. 

15.08.17.

Kl. 15.00 – 16.30: Debatt: Mot en ny æra i museumspolitikken? – Museumspolitikk 2021. Arrangør: Norges museumsforbund, Museene på Sørlandet

Sted: Hestmanden

Museenes rolle og posisjon i samfunnet i den kommende stortingsperioden vil stå sentralt i denne debatten. Partiene har levert sine signaler gjennom partiprogrammene våren 2017, men hva betyr dette i praksis? – Og tenker partiene egentlig nytt? Eller reflekterer de et gammeldags syn på museene som kulturarvsinstitusjoner?

Museumsforbundet og museene på Sørlandet vil utfordre politikere på sentrale spørsmål som foreløpig ikke har klare konturer i det politiske landskapet. Hvordan vil den pågående regionreformen påvirke museene, deres rolle og rammevilkår, og kulturpolitikken som helhet fremover? Hvilken plass får museene i den nye kulturmeldingen? Hvordan vil iverksettelse av intensjonen i reiselivsmeldingen kunne bidra til at museene blir den naturlige og viktige del av reiselivskomplekset de er?

Medvirkende

 • Gunn Mona Ekornes, styreleder og museumsdirektør, Norges museumsforbund
 • Marit Arnstad, Stortingsrepresentant, SP
 • Peder N. Toldnes, 1. kandidat Stortinget, V (ikke bekreftet)
 • Svein Harberg, Stortingsrepresentant, H
 • Geir Jørgen Bekkevold, Krf
 • Birte Simonsen, fylkestingspolitiker i Vest-Agder og 1.kandidat på Stortinget, Mdg
 • Debattleder: Haakon Bekeng-Flemmen (UiO)

Kl. 18.00 – 20.00: Kulturpolitikkens fremtid. Arrangør: Norsk kulturråd.

Sted: Bakgården, Arendal

Hvilken kulturpolitikk legger de ulike partiene til grunn i sitt program? Vi retter søkelyset mot fremtiden, og spør: Hvilke mål må settes for kulturpolitikken, og hva bør være hovedsatsingene? Hvordan kan vi kan legge en kurs for å skape et sterkt, kritisk, nyskapende og engasjerende kunst og kulturliv i Norge?

Regjeringen har satt i gang arbeidet med den nye kulturmeldingen. Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og i arbeidet skal det blant annet ses på kulturpolitiske konsekvenser av teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Hvilke fremtidsvisjoner har de ulike partiene for kunstens og kulturens plass i samfunnet, og hvordan gjøres kulturen relevant?

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen hilser velkommen og rådsleder Tone Hansen leder debatten.

Medvirkende:

 • Linda Hofstad Helleland, kulturminister (H)
 • Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant (V)
 • Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant (SV)
 • Arild Grande, stortingsrepresentant (AP)
 • Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant (KrF)
 • Marit Arnstad, parlamentarisk leder (SP)
 • Bjørn Kristian Svendsrud, formann (FpU)

16.08.17.

17.00 – 19.00: Mingling på «Gamle Oksøy»

Sted: Gamle Oksøy

17.08.17.

Kl. 12.00 – 13.00: Arendalsquizen

Sted: Hestmanden.

Kl. 14.00 – 15.30: Demokrati og europeisk kulturliv. Arrangør: Museumsforbundet og Norsk kulturråd.

Sted: Hestmanden.

Innledere:

 • Brit Holtebekk, Kulturrådet: «Norsk kulturliv og kultursamarbeid i Europa»
 • Mats Tangestuen, Jødisk museum: «Stater tar igjen kontroll over historien i Europa. Kan et lite jødisk museum i Norge spille en rolle?»
 • Kirsten Hagen Meadow, Holocaust-senteret: «Historieundervisning på museum – hvordan kan den bidra til dannelse og demokratisk kompetanse?»
 • Guri Hjeltnes, HL-senteret: «Kultursamarbeid i Europa til fremme av demokrati: eksempler fra EØS-prosjekter i Portugal og Polin/Polen»
 • Debattleder: Bård Frydenlund (Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum)

Kulturrådet er kontaktpunkt for EUs kulturprogram Kreativt Europa og programpartner for kulturutvekslingsprogrammene finansiert av EØS-midlene.

Medvirkende:

 • Brit Holtebekk, Seksjonsleder for internasjale og andre tverrgående oppgaver, Kulturrådet
 • Mats Tangestuen, Faglig leder, Jødisk museum
 • Kirsten Hagen Meadow, Formidler, Holocaust-senteret
 • Guri Hjeltnes, Direktør, Holocaust-senteret

 

Kl. 17.00 – 20.00: Debatt: Konspirasjonsteorier – en trussel mot demokratiet? Arrangør: Museumsforbundet, museene på Agder, Jødisk Museum i Oslo, Holocaust-senteret.

Sted: Hestmanden.

Den senere tid blir demokratiet flere steder i verden utfordret av konspirasjonsteorier og ytringsfriheten redusert. Mange grupper blir truet og marginalisert. Enkelte steder blir museene styrt når myndighetene ikke liker budskapet de formidler, og begrepet «fake news» brukes flittig.

Museene er viktige arenaer for å gi kunnskap til skoleelever og folk flest om historie og samfunnsutviklingen, men også for sette fokus på aktuelle vanskelige tema. Dette ønsker vi i dette arrangementet å kaste lys over og diskutere gjennom innlegg, kommentarer og debatt der museumsansatte og politikere deltar sammen med publikum.

 Etter programmet blir det Klezmer-konsert med dyktige musikere, og hvem vet; kanskje blir det rom for musikalsk kulturmøte utover kvelden…

Medvirkende:

 • Alexa Døving og Terje Emberland: Konspirasjonsteorier – en trussel mot demokratiet?
 • Mats Tangenstuen og Kristine Bjørndal, JMO: Antisemittisme før og nå – hvordan undervise om det?
 • Peder Nustad, HL-senteret: Hvordan kan skolen motarbeide konspirasjonsteorier, gruppefiendtlighet og hatretorikk?
 • Kommentar fra Bård Larsen, Civita
 • Kristine Bjørndal, JMO: Hva er klezmermusikk? Og hva er forbindelsen til norsk-jødisk historie?
 • Debattleder: Guri Hjeltnes (HL-senteret)
 • Klezmer-konsert!

 

18.08.17.

11.00 – 12.00: Arendalsquizen

Sted: Hestmanden.

14.00 – 16.30: Levende tradisjoner: Folkemusikk og dans fra Setesdal. Arrangør: Setesdal Spelemannslag, Setesdalsmuseet, Museumsforbundet og Kulturrådet.

Sted: Hestmanden.

Kulturrådet inviterer til kurs i folkemusikk og dans med profilerte folkemusikere fra Setesdal, blant andre Hallvard T. Bjørgum og Gunnar Stubseid.

Arrangementet er et samarbeid mellom Setesdal Spelemannslag, Setesdalsmuseet, Museumsforbundet og Kulturrådet.

Våre levende tradisjoner og kunnskap kalles også den immaterielle kulturarven. Kulturrådet har ansvar for å gjøre UNESCOs konvensjon om den immaterielle kulturarven kjent, og en del av dette arbeidet er å spre kunnskap om hvordan vi kan verne og videreføre tradisjonene våre.

Medvirkende

 • Hallvard T. Bjørgum, folkemusiker
 • Gunnar Stubseid, folkemusiker