Organisasjonsgjennomgang

I 2012 har det blitt gjennomført en organisasjonsgjennomgang i Vest-Agder-museet, med formål å få vurdert hvorvidt organiseringen av museet er effektiv og tilpasset de utfordringer, funksjoner og oppgaver som museet står overfor i dag og i årene fremover.

Det er konsulent Trygve Nordby fra Sonconsult AS som har foretatt gjennomgangen og resultatene er presentert i en rapport som oppsummerer hans evaluering av dagens organisering av VAM. Rapporten har fått undertittelen «Synlighet, fart og retning» og gir i tillegg til evalueringen en rekke innspill i form av anbefalinger til hvordan Vest-Agder-museet kan utvikles videre.

Rapporten finner du her.