Omvisning i Christopher Beers hus i Flekkefjord

10. juni kl 17:00-18:30
Christopher Beers hus.

Lørdagene 3. og 10. juni blir det lansering av ny omvisning i Christopher Beers hus (Dr. Krafts gate 15) i Flekkefjord.

Flekkefjord museum presenterer nye sider av Flekkefjords historie fra 1800-tallet. Vi forteller om kapertiden, industri, likestilling og arbeidsliv i Flekkefjord.

Når: Lørdag 3. juni og lørdag 10. juni kl. 17.00.

Omvisningene er begrenset til 15 personer.
Billetter: 110 kroner

Om Christopher Beers hus (Dr. Krafts gate 15)

Byens eldste hus, Dr. Krafts gt. 15, har vært et skipperhus, kjøpmannshus, bolig, butikk og samlingssted i 300 år og har spilt en sentral rolle i Flekkefjords utvikling gjennom 1800-tallet. Kjøpmann, kaper og tidlig industrialist, Christopher Beer (1770-1839), overtok huset i 1790-årene, og det ble restaurert til sin prakt i 1830-årene. Omvisningen handler om kontrastene i Flekkefjord – blant Norges rikeste og Europas fattigste befolkning i én og samme by. Hvert rom forteller en del av husets, og Flekkefjords, historie.

Hovedbygningen ble fredet av riksantikvaren i 1923. Etter at museet overtok eiendommen, gjennomgikk huset en omfattende restaurering. Dette arbeidet skjedde i nært samarbeid med de antikvariske myndigheter.