Om korn – på Kristiansand museum

Fra tirsdag 21. august til og med torsdag 6. september inviterer vi skoleelever og SFO-grupper til aktiviteter rundt korn og behandling av korn.

Aktivitetene foregår på den gamle gården fra Eiken, i kvernhuset fra Grindheim og i byfjøset fra Kristian IVs gate 29. Programmet varer ca 1,5 timer og er et gratis tilbud.

I Norge dyrkes kornsortene bygg, havre, rug og hvete. Her på museet har vi en liten havreåker som har strevd seg gjennom den tørre sommeren. Kornet blir på åkeren til det har fått en gyllengul farve. Da er det tid for innhøsting.

Det høstede kornet skal treskes, drøftes og males, og alt dette inngår i programmet.

Håndkverner av granatglimmerskifer