Olaf Ingebretsen til minne

Fra verkstedet på Grovane stasjon. Bildet er også gjengitt i Fra gamp til damp, side 129.

For få dager siden, 1. januar 2017, gikk Olaf Ingebretsen bort. For oss som jobbet med Setesdalsbanens historie var han person som satt med mye kunnskap om både banens historie og også jernbanehistorie generelt. I tillegg til gode historier som ble fortalt med glimt i øyet, var han en som satt med enormt mye kunnskap som han delte raust.

Ingebretsen vokste opp i Vennesla og kom fra en jernbanefamilie. Da han var 16 år begynte han som læregutt på anlegget på Krossen, etter hvert fikk han arbeidssted på verkstedet på Grovane. I 1960 startet han i lokomotivtjenesten, gikk gradene og jobbet som lokomotivfører fram til han gikk av med pensjon i 1992.

For Setesdalsbanen var han en viktig bidragsyter da jubileumsboken Fra gamp til damp skulle skrives i forbindelse med banens 100 års jubileum i 1997. Her skrev han både om egne opplevelser som jernbanearbeider men også om historien tilbake til da Setesdalsbanen åpnet, og ikke minst om årene under 2. verdenskrig.  Bildet vi bruker i dette minneordet, er fra tiden Olaf Ingebretsen jobbet på Verkstedet på Grovane. Han sees helt til høyre i bildet.

I årene etter at jubileumsboken ble skrevet, har Olaf Ingebretsen med jevne mellomrom bidratt med kunnskap om banens historie, både ved besøk på banen og når han har holdt foredrag der temaet har vært jernbanehistorie.

For få år siden mottok museet en større del av hans private utklippsbøker og jernbanerelatert litteratur, i tillegg til gjenstander han hadde. Disse vil være viktige kilder i det videre arbeidet med å dokumentere og formilde historien om Setesdalsbanen og Sørlandets jernbanehistorie.

Vi lyser fred over Olaf Ingebretsens minne!