… og alle var enige: «You Shall be Heard!»

12. og 13. april arrangerte Vest-Agder-museet en internasjonal konferanse om muligheter og utfordringer ved bruk av personlige beretninger. Med mer enn 70 påmeldte og etter tankevekkende foredrag og gode diskusjoner, kan vi fastslå at temaet fenget.

Torsdagens program foregikk i Kilden, og dagen startet med to sterke foredrag av Taja Vovk van Gaal og Piotr Majewski. Formiddagen hadde POLITICAL CHANGES IN EUROPE AND THE CONSEQUENCES FOR CULTURAL ACTORS som tema. Både Tajas foredrag «Academic independence of History Museums: reality or utopia?» og Piotrs fordrag med tittelen «Why is the Second World War so hot a question in Poland? The case of the Museum of the Second World War in Gdansk» engasjerte mange.

Taja Vovk Van Gaal fra House ga publikum en god oversikt over museenes muligheter til å fortelle historiene de mener bør fortelles. Foto: Arve Lindvig.

Piotr Majewski orienterte om arbeidet ved Museum of the Second World War i Gdansk, Polen, og de skremmende konsekvensene nye politiske strømninger har brakt med seg. Foto: Arve Lindvig.

Ettermiddagen var dedikert temaet PERSONAL NARRATIVES – WHY AND HOW TO GIVE INDIVIDUALS A LOUDER VOICE, og her kom den franske sosiologen og psykoanalytikeren Françoise Davoine med et foredrag om «Whereof one cannot speak, one cannot help showing what cannot be said» på scenen, etterfulgt av psykologen Peder Kjøs, som er kjent på norsk TV fra «Jeg mot meg». 

Francoise Davoine holdt et levende foredrag om trauma og hvordan de påvirker handlingene våre og samspillet med mottakeren. Foto: Arve Lindvig.

Peder Kjøs fortalte om samarbeid med ungdommer i programmet «Jeg mot meg». Foto: Arve Lindvig.

Diskusjonen fortsatte ikke bare rett etter foredragene, men også på kvelden og dagen etterpå. Foto: Stein Adler Bernhoft.

Lis-Mari Hjortfors avsluttet dagen med sitt foredrag «Narrative and cultural safety in a lulesami community – If you talk and someone listens» før Henrik Syse kom på scenen under middagen på Barbarossa restaurant.

Lis-Mari Hjortfors fortalte om sitt arbeid ved det lulesamiske museet Arran – og hvordan et av arrangementene der ble oppstarten til den såkalte «Tysfjord-saken». Foto: Arve Lindvig.

Fredagen ble holdt på Scandic Bystranda hotell, om LOCAL SOCIETIES AND DIFFICULT ISSUES. To glimrende foredrag av Helledd Fychan om «Participation at the heart of Museums: the Museums Change Lives campaign and how it resonates globally» og Bernadette Lynch om «Talking the talk… The benefits, opportunities, challenges and limitations of opening up dialogue in museums» innledet også ettermiddagens workshops.

Heledd Fychan engasjerte med sitt foredrag og senere workshop om hvordan museer kan forandre liv, til den enkelte og til hele grupper av mennesker. Foto: Arve Lindvig.

Bernadette Lynch har i mer enn 25 år vært en aktiv pådriver for å åpne museene for deltagelse fra lokalbefolkningen. Foto: Arve Lindvig.

Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger, og er glade for at temaet engasjerte. Det er mye vi kan lære av erfaringer som våre kollegaer i andre land eller fra andre fagfelt har gjort seg, og vi ser frem til å følge opp kontakten med nye venner og bekjente!

Konferansen har blitt streamet, og de enkelte foredragene er nå lagt ut på nettsidene museumogsamfunn.no, museumandsociety.com og youshallbeheard.com.

Toppbildet er tatt av Stein Adler Bernhoft.