Nytt tømmer til Løa

Arbeidet med istandsettelse av Løa fra Bjørgum fortsetter på museet, og laftearbeidet på veggene nærmer seg slutten. Vi reiste derfor ut i skogen for å finne tømmer til nytt undertak til torvtaket.

Siden vi ønsker å kløyve stokkene lette vi etter et tre med de riktige egenskapene til dette. Det skal være rettvokst, ha riktig rot/topp mål og lite kvister (noe som kan gjøre kløyvingen vanskeligere) Vi så også på vridningen av treverket, for å unngå venstrevridde trær.

Hva er venstrevridde trær?

Trær vokser som oftest med svak vridning i fibrene. Vridingen går gjerne mot venstre i starten, før fibrene retter seg opp vertikalt. Mot slutten av livet dreier fibrene seg som regel mot høyre. Men det finnes variasjon. Noen ganger vokser treet venstrevridd gjennom hele veksten – slik vi ser eksempel på over. Da blir treverket uforutsigbart ved tørking og kan vri seg slik at det blir store sprekker. Rette eller høyrevridde trær er enklere å bearbeide.

Venstrevridd tre. Foto: Line Ørstavik

For å sjekke vridningen på et utvalgt emne kan man fjerne barken og risse en vertikal strek med knivsegg. Om eggen glir rett nedover med fibrene er treet rettvokst. Dreier eggen seg til venstre er det venstrevridd.

En kjapp test med knivseggen bekrefter at treet ikke er venstrevridd. Foto: Line Ørstavik

Barking

Etter å ha funnet et passende emne ble barken opp til skulderhøyde fjernet. Arbeidet med barkingen er hardt, og fra gammelt av fjernet man så mye som mulig mens treet stod oppreist.

Barking av treet. Foto: Line Ørstavik

Felling

Deretter hugges et hakk inn i retningen vi ønsker at treet skal falle, før man flytter øksen over til motstående side.

Hogging av treet. Foto: Line Ørstavik

Der hogges det ut to «kakestykker» med en søyle bevart i midten. Denne søylen sikrer at treet ikke faller i feil retning mens man hogger, og er det siste som blir hogget ut før treet faller.

Slik ser treet ut før midtsøylen fjernes. Foto: Line Ørstavik

Så er det klart for felling!

 

En kjapp telling av årringene viser at dette treet var omtrent 120 år gammelt. Hver årring representerer ett års vekst.

Årringene telles. Foto: Line Ørstavik