Oktoberoppdatering fra øst

søyle-gimle-gård
Arbeid med ny søyle, Gimle Gård

Her følger en informativ oppdatering fra østregionen – til vitenhungrige Intranettbrukere!

Kristiansand kanonmuseum varte sommersesongen til 14. september, og sol og varme har ikke lagt noen demper på folkets kanoninteresse! Besøkstall og salg har vært svært godt! Nå jobbes det med å få formalisert et forprosjekt til bygging av servicebygg, noe som vil kunne gi et enda bedre tilbud til de besøkende. Som noen kanskje har sett og hørt i media er vi også i dialog med Norsk Forsvarsmuseum og Nasjonale festningsverk når det gjelder tilstanden, og vedlikeholdsbehovet, på selve kanonen.

Søylerekka på Gimle Gård har det siste året vært gjennom grundig tilstandsvurdering. Konklusjonen har blitt at den ytterste søyla, og fundamentet må skiftes. Dette arbeidet pågår nå, og Aanesland Fabrikker i Birkenes har fått oppdraget med å dreie den nye søyla.

Etter at Rolf Kristiansen pensjonerte seg i sommer har Kristiansand museum tilsatt ny bygningshåndverker. Vi er glade for å ha Christoffer Christensen med på laget. For øyeblikket har han et lite avbrekk for å være sammen med sin nyfødte sønn. Om ei uke er han tilbake i arbeid igjen. Det har skjedd mye på bygningsvernfronten på Kongsgård den siste tida (resultater av fagseksjonens prioriteringer). I sommer har flere hus blitt malt, i høst ble taket på nr. 16 skifta og det omstendelige og spennende taktekkingsprosjekt på Vest-Agdertunet er i full gang! I neste uke starter arbeidet med å legge never og torv på taket. Vi skal markedsføre dette både internt og eksternt og håper mange kan ta turen for å se på arbeidet.

Ellers må nevnes at undertegnede tiltrådte som fast tilsatt avdelings- og regionleder f.o.m. 1. oktober 2014. I tiltredelseserklæringen loves det å gås løs på oppgaven med oppbrettede ermer, tiltakslyst og godt humør!

Østlig oktoberhilsen,
Birgitte Sørensen

Vennligst vent, men vi laster produkter...