Nytt fra fagseksjonen, januar 2015

Det nye året er allerede noen uker gammelt, og her i fagseksjonen er driftsgruppene i sving og flere nye prosjekter påbegynt.

Driftsgruppa “samlingsforvaltning” fokuserer også i år på registeringen av gjenstander, og Tonje – som er vikar for Mari – har fått konkrete mål fra alle som jobber med registering. Til sammen skal nærmere 2.000 gjenstander registreres i PRIMUS; et ambisiøst mål! Her spiller også Hege en sentral rolle som vår registrator med ansvar for å registrere de samlingene som har størst behov, sett samlingene ved alle avdelingene under ett.

I år er det 70 år siden krigen sluttet, og vi er i ferd med å utarbeide et omfattende program for frigjøringsjubileet. Ved de fleste avdelingene vil det skje noe for å markere krigens slutt, og Gunhild samler alle arrangementer, foredrag og utstillingsåpninger i et felles dokument som så skal presenteres for pressen. Foredragsrekka som Endre gjennomfører for tiden, bokpresentasjonen av “Det tyske forsvarsverk på Agder 1940-1945,” er et første ledd i markeringen.

Vi legger snart ut en oversikt over planlagte utstillinger i år, og de kommer i tillegg til utstillingene som jobbes med ved avdelingene. Det ser ut som om det blir mange utstillingsåpninger i år også, og det er jo bare å håpe at besøkstallene stiger ytterligere!

Per jobber med mangt, men også med å få på plass mal for brev, notater, power-point og permer/rygg. Malene legges ut så fort de er ferdige, slik at de kan tas i bruk av alle. Malene for underskriftene i e-poster o.l. ble sendt ut før jul, og vi håper at de er tatt i bruk av alle.

Fokuset frem til sommeren er ellers i stor grad rettet mot åpningen av museets nye aktivitetshus i Nodeviga/Odderøya museumshavn. Aktivitetshuset åpner under Tall Ship Races, lørdag, 25, juli kl. 14 og vil deretter være i drift. Flere i fagseksjonen jobber med utstillinger, helhetsdesignet i område og innholdet i aktivitetshuset – og alt skal være ferdig innen juni 2015.

Beste hilsen fra Lasaretthøyden,

Kathrin

Vennligst vent, men vi laster produkter...