Ny parkeringsplass Grovane Stasjon

Fra åpningen av parkeringsplassen ved Grovane stasjon. Foto fra Vest-Agder fylkeskommune sin side.

Ny parkeringsplass ved Grovane stasjon til glede for reisende med Setesdalsbanen i sommersesongen. Resten av året fungere den som «park and ride» for bussreisende til og fra Kristiansand sentrum.

Hovedmålet for parkeringsplassen er at det skal legges til rette for økt bruk av kollektivtrafikk (buss), men bonusen er at det nye parkeringsanlegget også gir reisende med Setesdalsbanen gode parkeringsmuligheter når museumstoget kjører i sommersesongen. Tidligere var dette området en stor grusplass, som ga dårlige muligheter for å merke opp plasser. Det resulterte i tildels kaotiske tilstander i forbindelse med Setesdalsbanens kjøretider. Men nå er det godt oppmerkede plasser og egne avmerkede felt for forflytningshemmede.

Den nye parkeringsplassen ble behørig feiret i venterommet på Grovane stasjon, mens selve snorklippingen ble foretatt ute på plassen av representanter fra Setesdalsbanen, Statens vegvesen, ordførerne i Vennesla og Iveland samt fylkesordfører for Vest-Agder.

Infoskriv fra fylket