Ny digital utstilling: Arkitektens kontor

Kristiansand Museum mottok gjenstander fra den tyske arkitekten Thilo Schoders kontor i Østre Standgate 33 i 2013. Thilo Schoder bodde i Kristiansand fra begynnelsen av 1930-årene og står bak mange bygg i Kristiansand. Gjenstandene er nå publisert i en ny digital utstilling.

Thilo Schoder (1888-1979) ble født i Weimar og tok mesteparten av sin utdannelse i Tyskland under Henry van de Velde. Hans gjennombrudd som arkitekt kom i 1919 og han var en sentral arkitekt på 20-tallet i Tyskland. Sammen med sin norske kone, operasangerinnen Bergljot Brandsberg-Dahl, flyttet han til Norge ved årsskiftet 1932-33. Schoder åpnet etter hvert sin egen praksis i Kristiansand og nådde toppen av sin karriere her i 1940 da virksomheten ble svekket grunnet krigens utbrudd i Norge. I dag regnes han som en av de mest betydningsfulle europeiske arkitekter innen «den nye saklighet» og har flere realiserte bygg, særlig i Kristiansand.

Stempler fra Schoders kontor.
Stempel fra Schoders kontor.

Gjenstandene Kristiansand Museum tok inn i 2013 består av ulike typer kontorutstyr, som for eksempel hans skrivemaskin og telefon, samt hans blyanter, linjaler og passere med mer. Hele inntaket er nå registrert og ligger tilgjengelig på digitalt museum, også som en digital utstilling. Utstillingen kan du se her.

Thilo Schoder er viktig for Kristiansand i og med at han står bak mye arkitektur flere steder i byen. Karakteristiske trekk man kan se etter er avrundede hjørner og balkonger, tydelig inngangsparti, høye rektangulære vinduer satt sammen til horisontale bånd eller grupper, samt enkel geometrisk dekor på inngangsdører. Generelt faller Schoders arkitektur innunder funksjonalismen grunnet fokuset på byggets bruk og hensikt.

Kongensgate 30
Kongens gate 30. Foto: Magnhild Aasen

Aktuelle steder å betrakte hans arkitektur finnes blant annet i Kvadraturen, nemlig: Kongens gate 30 hvor hans bruke av avrundede former er fremtredende (foto), Festnings gaten 34, Østre Strandgate 41 og 39, Henrik Wergelandsgate 1 og 17, samt Skippergaten 55-57. Ved utbyggingen av Hannevik Terrasse hadde Schoder ansvar for reguleringen, og han tegnet flere av husene. For eksempel er Hannevik Terrasse 36 (bygget i 1937-38) typisk, med tydelig inngangsparti og markering av trappeløpet. Husrekken i Oddernesveien, et to etasjers boligkompleks med fire innganger, bør også nevnes. I samme område finnes også Oddernesveien 1 og en-etasjes-huset på hjørnet av Gimleveien og Arenfeldts vei. Flekkerøy skole bør nevnes, samt boliganlegget Solbygg i Agder Allé 4, som er Schoders største arbeid i Kristiansand.

Det er vel verdt å ta en runde for å ta disse byggene nærmere i øyesyn, eller prøv å legge merke til Schoders arkitekturs kjennetegn, særlig avrundende gatehjørner og balkonger, på vandring rundt i Kristiansand.

 

Kilder

Falch, Frank, «Thilo Schoder i Norge» i Thilo Schoder: Tysk arkitekt i Norge 1932-1979, Nina Stokset Nilsen og Frank Falch (red.), Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, 2002.

Lorenz, Ulrikke, «En modernistisk arkitekt i Tyskland» i Thilo Schoder: Tysk arkitekt i Norge 1932-1979, Nina Stokset Nilsen og Frank Falch (red.), Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, 2002.

Østrådal, Erik, «Funksjonalismen» i Trekk fra Kristiansands arkitekturhistorie, Vest-Agder Fylkesmuseum, Kristiansand, 1994.

Tekst: Magnhild Aasen