NRK Sørlandet med innslag fra Setesdalsbanen

På Setesdalsbanen arbeides det hele året med langsiktig kulturminnevern, samtidig som vi nå i vår forbereder togsesongen 2016. I går var NRK Sørlandet på besøk og filmet et av våre pågående prosjekter: restaurering av Langåen jernbanebro.

Broen skal settes på plass i nordenden av Røyknes stasjon.

Stålklinking er et av de gamle håndverkene som er i ferd med å bli et verneverdig fag, og er ikke lenger et fag som mange driver med i våre dager.Ved Setesdalsbanen og Vest-Agdermuseet arbeides det for å holde flere av de gamle håndverkene i hevd.Se filmklippet fra NRK Sørlandet her:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet#t=10m2s