Nominert til Årets museum

Vest-Agder-museet er nominert til Årets museum i Norge 2016! Det kunngjør Norges museumsforbund på sine nettsider 17. august. Prisen deles ut under Museumsforbundets landsmøte i Molde 14. september. Sammen med Vest-Agder-museet er Skimuseet i Oslo og Sør-Troms Museum nominert til den gjeve prisen.

Det er spesielt museets arbeid med samfunnsrollen som ligger til grunn for nominasjonen. Juryen skriver: «Vest-Agder-museet er nominert for et ambisiøst og tydelig formulert – og utført – samfunnsoppdrag». Men også museets store mangfold og spennvidde trekkes fram:

Vest-Agder-museet er nominert for et ambisiøst og tydelig formulert – og utført – samfunnsoppdrag. Museet har som mål å bidra til en «positiv samfunnsutvikling», samtidig som det tør å sette tabubelagte og vanskelige deler av historien på dagsordenen. Utstillingsprosjektene om religion, kropp og fattigdom er eksempler på dette. Museet har et godt fundert verdigrunnlag og utmerker seg med et grundig og bevisst arbeid med etikk, som er forankret i hele organisasjonen. Et nylig avlagt doktorgradsarbeid er en sentral del av denne kompetansen. Vest-Agder-museet viser hvordan man kan lykkes i å binde sammen svært ulike museumsenheter til én samlet og samkjørt organisasjon. Museet har stor spennvidde i sine tilbud og sitt arbeid: Fra en kjørbar smalsporet jernbane, produksjon av tradisjonelle produkter med gamle maskiner på Sjølingstad, bevaring og vedlikehold av immateriell kunnskap – til krigsminner, friluftsmuseum og herregård. Organisasjonen preges av engasjement og kvalitetsbevissthet i alle ledd, og av et godt samarbeid med viktige frivillige støttespillere. I 2015 hadde museet 93.000 besøkende og forvaltet 60.000 gjenstander, 220.000 foto og 97 antikvariske bygg.

Hele saken og juryens begrunnelse kan leses på Norges museumsforbunds nettsider. 

arets-museum-emblem-2016

Juryen for Årets museum 2016 består av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), museumssjef Isabella Nilsson fra Göteborgs konstmuseum og Haakon Bekeng-Flemmen, idéhistoriker og tidligere kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Kontakt Vest-Agder-museets direktør John Olsen for mer informasjon om nominasjonen: j.olsen@vestagdermuseet.no,  tlf. 930 07 567.