NFEA – Konferanse om eksperimentell arkeologi 2023

Norsk forum for eksperimentell arkeologi.
NFEA Norsk forum for eksperimentell arkeologi 15 - 16 september på Tingvatn fornminnepark.
Konferansen for Norsk forum for eksperimentell arkeologi arrangeres på Tingvatn fornminnepark i Hægebostad, Agder 15.-16. september 2023.

NFEA – Norsk forum for eksperimentell arkeologi 15-16.september på Tingvatn fornminnepark.

Er du interessert i hvordan forsøk kan både bidra med bedre forståelse om gjenstander vi finner og hva de forteller om samfunnet i ulike tidsperioder?

Da er dette en konferanse for deg.

Konferansen skal bidra til økt fokus på eksperimentell arkeologi blant arkeologer, i museene og i det frivillige miljøet.

Vi bruker to dager til å bli kjent med hverandre og med flere interessante prosjekter som pågår i flere felt. Her vil du treffe håndverkere, museumsformidlere og forskere som bidrar med kunnskap om fortiden ved å teste teorier i praksis.

Vi inviterer både faginteresse men også øvrig publikum som har spesiell interesse for feltet. Har du spesielle talenter som kan bidra til forsøk? Er du interessert i hvordan kunnskapsproduksjon pågår? Er du interessert i å delta i debatten? Sett av to dager til gode diskusjoner og nettverksbygging.

Påmelding innen 20. august 2023.

Ved påmelding velg riktig konferansepakke:
1. Konferanse med forfriskninger, lunsj, 2x middag kr. 450
2. Konferanse med forfriskninger, lunsj, 1x middag (fredag) kr. 300
3. Konferanse uten servering kr. 150
4. Konferansedeltagelse for foredragsholder

FREDAG 15.sept

12:00     Innsjekk, forfriskninger

12:30     Velkommen v/programgruppe

12:45     Teknologiske studier av steinalderfunn fra vannvandringer i Agder

              Morten Kutschera, Arkeolog, Kulturarv i Agder  

13.15    Sensory archaeology and archaeological textiles – How to touch the untouchable?

             Jenni Sahramaa, Doctoral researcher, University of Helsinki 

14:00

14:30-14:45 Pause, forfriskninger

14:45   Et utvalg tekstilredskaper fra Osebergfunnet, en vikingtids skipsgrav datert til år 836 e.Kr,

            og deres mulige relasjon til veving av billedtepper av Osebergtypen

            Astri Bryde, Masterstudent i Tradisjonskunst, Universitet i Sørøst-Norge (NO)

15:30  Stavkirke i Setesdal, modell og håndverksfaglig tilnærming. 

            Øyvind Mauren, stavkirkeentusiast, håndverker. 

16:00  Omvisning på fornminnefeltet og utstilling

            Samuel Høiland, Historikker, Vest-Agder-museet avd. Tingvatn Fornminnepark 

18:00 Middag

 

LØRDAG 16.sept

08:30 -09:30 frokost

10:00  Håndverker som medium for kunnskapsoverføring fra generasjon til generasjon

           – om praktisk kunnskap og verdier langs prosessen

           Ida Moi, Navarsmed 

10:45 Klebersteinskar fra vikingtid, fremstilling og verktøybruk

           Marita Fleseland, Arkeolog 

11:15  Museet som mulig gjører innen politikk, forskning og frivillighet

           Katja Regevik, Avdelingsleder, Tingvatn fornminnepark, Vest-Agder-museet

12:00  Samarbeid over landegrenser Referater fra danske Lolland- Falstermuseet og romanske Citadel Rasnov

           sine seminarer for kulturopplevelsesutvikling og kunnskapsdeling med  arkeologi i publikumsopplevelsen

           Kari M.Helland, formidler, Midgard Vikingsenter 

12:30  Jernblestring i praksis, – hvornår er man tæt på fortidens resultat?

           Jens Jørgen Olesen, smed  

13:00 Lunsj

13:45  Tragtbægerkulturens benredskaber: fremstillingen af gennemborede rulleben/tåled, og forsøg med skulderbladsknive

           Solveig Liv Chaudesaigues-Clausen, Phd-studerende, Universitetet i Bergen 

14:30   Praktiske øvelser – Prøv selv verktøy, teknikk og materialer

16.30   Oppsummering med veien videre

17:00  Takk for seminaret

17:30 Middag /sosialt  samvær

Spørsmål? Ta kontakt med tingvatn@vestagdermuseet.no.
Vi anbefaler overnatting på Heddan Gjestegard.
Konferansen er et samarbeid mellom Vestfoldmuseene/Midgard Vikingsenter, Kulturarv i Agder og Vest-Agder-museet/Tingvatn fornminnepark.