Kristiansand – Når byen vokser

Tidlig på 1800-tallet var Kristiansand en by med lav trehusbebyggelse. Det var god siktlinje mellom Gimle Gård på østsiden av Otra og Lasaretthøyden på Odderøya, men byen vokser, og utsikten endrer seg.

Av Arve Lindvig

Hvis vi prøver å se for oss livet i byen på den tiden, ville vi nok reagert på støvete gater og lukt fra latriner og husdyr. Med andre ord en helt annen sanitær situasjon enn den vi har i dag. På samme tid var pest og kolera skrekksykdommer i Europa, og som følge av frykt for sykdommer, fikk Kristiansand karantenestasjon og karantenelasarett på Odderøya rett utenfor byen i 1804.

Lystgård med utsikt

Blant byens velstående borgerne var det flere som på denne tiden bygget seg lystgårder for å komme ut fra sentrum. En av dem var forretningsmannen Bernt Holm (1765-1829). Første byggetrinn på sommerboligen Gimle Gård på østsiden av Otra var i 1797, med påbygging i 1807.

I 1818 giftet Holms datter Petronelle seg med major Julius Fredrik Arenfeldt, sønn av general C. D. A. Arenfeldt, som innehadde en av de viktigste militære stillingene i Kristiansand. Holm og general Arenfeldt kan ha blitt kjent med hverandre under en av de storslagne festene som ble stelt i stand på Gimle på begynnelsen av 1800-tallet, og barna deres har sannsynligvis møtt hverandre i byens teaterselskap.

Familene Gram og Arenfeldt nedenfor Gimle i 1860-årene.

Fra Gimle Gård var det utsikt til havna og til Odderøya med Lasaretthøyden, hvor general Arenfeldt hadde deler av sitt virke. På et foto fra 1860-årene kan vi se at trærne utenfor Gimle ble beskåret i toppen for å beholde utsynet mot byen, og tar vi turen opp i malerisalen i andre etasje på Gimle Gård, kan vi fortsatt se langkikkerten som var nyttig for å følge med på livet i havna.

Kikkert i malerisalen på Gimle. Foto: Arve Lindvig.

Det er mange år siden det var mulig å se havna fra vinduene på Gimle, men utsikten til lasarettet på Odderøya har vært der helt fram til nå.

Utsikten blir brutt

Høsten 2019 har det blitt foretatt utvidelser av ventilasjonsanlegget på taket på Kvadraturen skolesenter i Elvegata. Med det har den over to hundre år gamle siktlinjen mellom Gimle gård og lasarettet på Odderøya blitt brutt. Hva ville generalen ha sagt til det? Snur han seg i sin grav? (For øvrig en av de eldste gravene på kirkegården i Kristiansand.)

Fra Lasaretthøyden mot Gimle, august 2019. Foto: Arve Lindvig.

Fra Lasaretthøyden mot Gimle, 27. september 2019. Foto: Arve Lindvig.


Fra Lasaretthøyden mot Gimle, utsnitt, oktober 2019. Foto: Arve Lindvig.


Fra Lasaretthøyden mot Gimle, 22. oktober 2019. Foto: Arve Lindvig.

 

Toppbildet: Det nybygde lasarettet sees på Odderøya, og Gimle sees mellom domkirke og vindmølle. Guache av J-N-Eckleff fra 1809.