Museumsaften på Tingvatn fornminnepark

24. mai kl 18:00-21:00 | Tingvatn fornminnepark
Tingvatn
Tingvatn

Tingvatn fornminnepark arrangerer historiekvelder og hygge på fredagskvelder. Det blir foredrag, fortellinger og vi deler vi øyeblikk fra livet. Nedenfor finner du dato og tema.

Kommende Museumsaften:

Fredag 24. mai: Foredrag under Bjørnevåk 2024

Som vanlig på Bjørnevåk er fredagskvelden satt av til foredrag, og i år har vi en spennende og innholdsrik foredragsrekke!

I år har vi tre ulike foredrag og foredragsholdere.

Klebersteinsproduksjon i jernalder – Morten Kutschera.

Morten Kutschera er arkeolog og arbeider for Kulturarv i Agder. Hans spesialitet er ekspert på forhistorisk stein- og beinteknologi. Han har laget en rekke museumsreplikaer til museer over hele verden. Foredraget handler om hvordan man framstilte bruksgjenstander av kleberstein i jernalderen med spesielt fokus på lokale klebersteinsforekomster og produksjon.

Historiemisbruk – Theodor Lothe Bruun.

Theodor Lothe Bruun er arkeolog og arbeider for Kulturarv i Agder. I hans foredrag får vi høre om kampen om historien. Det handler om hvordan både kulturarv, historie og arkeologiske gjenstander har blitt forsøkt kapret og misbrukt i nyere tid.

Dølgemålskvinnene – Spedbarnsdrapsaker på 1600- og 1700-tallet – Susanna Linne Årby.

Susanna Linne Årby er utdannet historiker og arbeider som formidler ved Vest-Agder-Museets avdelinger ved Kongsgård og Gimle gård. I sin mastergrads avhandling forsket hun på historieforskningen rundt kvinner som ble dømt for spedbarnsdrapssaker i Norge og Sverige. Foredraget vi fokusere på spedbarnsdrapssaker med fokus på Hægebostad og Agder. Foredraget er ikke egnet for barn.

Foredragene er forventet å vare 30 minutter hver og etter det er det satt av 15 minutter til spørsmål og kommentarer fra publikum.

Første foredrag starter kl. 18:00. Entre er som vanlig gratis og det vil bli servert kaffi og kaker.

Har du spørsmål? Mob. 97790403 (Katja) eller tingvatn@vestagdermuseet.no

Tidligere Museumsaften:

Fredag 23. februar 2024: Museumsaften: Spinnehjul – en systematisk tilnærming

Professor emerita Elna Siv Kristoffersen er endelig tilbake for å holde et nytt og spennende foredrag.

Denne gangen handler det om folkevandringstidens spinnehjul. Dette er en gjenstandskategori som ikke har blitt vist nok interesse, og som inneholder store potensialer. Hva kan detaljer som materialvalg, produksjonsteknikk, utseende og ikke minst vekt fortelle oss om tekstilarbeid? Ikke minst hva kan spinnehjulene fortelle oss om de som eide dem og fikk dem med seg i graven?

Museumsaften er del av Tingvatn fornminneparken sin månedlig programrekke.

Arrangementet er gratis, vi setter dog pris på en frivillig gave for museet sitt arbeid. Det blir servering av kanelboller mm. og kaffi/te.

Fredag 22. mars: En Rygh’ne aften. Om gårdsnavn og forklaringer

Vår medarbeider Olav Flottorp holder foredrag om gårdsnavn og stedsnavn på Agder. Denne aftenen snakkes det om Oluf Ryghs metode, andres senere tolkninger og sist litt om navneutvikling på Agder. Olav er utdannet historiker og arbeider for tiden som bygdebokforfatter på flere lokale prosjekter, deriblant bind III om Hægebostad. Gjennom dette arbeidet, og egen interesse, har han fått stor kunnskap og innsikt i etymologien til både steds- og gårdsnavns.

Steds- og gårdsnavn er en interessant kilde til kunnskap om fortiden. De ligger som språklige fossiler i landskapet og forteller om utviklingen og endrede forhold gjennom tidene.

Fredag 26. april: Militæranlegget på Tingvatn

Vår medarbeider Eilef Refsnes kommer og holder foredrag om Tingvatns nyere historie, om da det var militæranlegg her. Gjennom intervjuer og samtaler gir Eilef oss et glimt hvordan det var. Fra 50-tallet til slutten av 90-tallet var Tingvatn militærleir for ingeniørbataljonen på Agder. Hvordan påvirket det militære nærværet både stedet og de menneskene som ble til soldater her?

Vi ønsker alle velkommen, enten du er interessert i militærhistorie eller bare historie generelt.

Eilef er historiker og arbeider i tillegg som ungdomsskolelærer på Byremo, hvor han også er i fra. Etter foredraget inviterer vi også publikum til å dele egen minner og fortellinger om da det var militærleir på Tingvatn.