Museumsaften Tingvatn fornminnepark: Kveding og gangardans med Sigrid K. Jore

Sigird K. Jore Foto privat

Sigrid Kjetilsdotter Jore har lært av dei store frå ho var lita, og er no ein stø tradisjonsberar og formidlar av både kvedinga og gangardansen frå Setesdal.

Sigrid er fulltidsmusikar, stillar i A-klassa, eliteklassen i vokal folkemusikk når ho deltek på tevlingar i folkemusikk. Ho har lært vekk den sosiale setesdalsgangaren fleire stader i Latvia, Estland og USA, så det vert nok moro på Tingvatn òg skal du sjå!

Arrangementet er ein del av Tingvatn fornminnepark si månedlege programrekkje «Museumsaften».

Inngang for konsert med Sigrid K. Jore kr. 250 inkludert servering.
Antall billetter 50. Påmelding på sms til 9779 04 03.

Dato: 25.01.2019.
Dørene åpnes kl. 18.00.