Møteplan for representantskapsmøtene 2024:

Tirsdag 30. april – Odderøya museumshavn kl. 11:00
Mandag 9. desember – Mandal museum kl. 12:00