Minneord om Søren Brandsnes (1920 – 2017)

Med stor sorg har vi mottatt beskjeden om at en av landets siste og mest engasjerte krigsseilere har gått bort. Søren Brandsnes var en hedersmann av de sjeldne.

Som ansvarlig institusjon for Norges seilende krigsseilermuseum, D/S Hestmanden, har vi hatt mye kontakt med Søren gjennom mange år. Han har jobbet iherdig for å gjøre krigsseilernes historie kjent, og han var en sentral pådriver bak opprettelsen av Norsk krigsseilermuseum. Men først og fremst var han en hedersmann av de sjeldne – vennlig, klok og sympatisk, og alltid villig til å dele sin kunnskap med oss, slik at vi kan formidle den videre.

Søren ble sjømann 19 år gammel. Han seilte til sjøs hele krigen og opplevde torpedering, kapring, fangenskap og flukt – før han atter en gang seilte i konvoifart. Siden 1950-årene har han jobbet kontinuerlig for at krigsseilernes historie skulle bli kjent og krigsseilerne skulle få den anerkjennelsen de fortjente. Søren var sentral i opprettelsen og ledelsen av «Kristiansand og omegn Krigsseilerforening» så tidlig som i 1951 og ”Agder krigsseilerforening” fra 1968, formidling av krigsseilernes historie via foredrag og samtaler til mange skolebarn, ungdommer og voksne samt publikasjon av et større antall artikler og bøker. Han kjempet i mange år for at krigsseilerne skulle få sitt økonomiske tilgodehavende de hadde blitt lovet av «Notraship.» For sin innsats for krigsseilernes sak ble Søren tildelt Kongens fortjenstemedalje i 2000.

Uten hans iherdige innsats hadde ikke D/S Hestmanden blitt det skipet og minnesmerke over krigsseilernes store innsats for Norge, som det er i dag. Søren var en fast deltaker på alle møter og seminarer i forbindelse med skipet og krigsseilernes historie helt til det siste. For bare noen få måneder siden var han en av de første som fikk oppleve skipets maskin i drift igjen etter 53 år.

Vi vil minne Søren som en mann det var en glede å kjenne og samarbeide med. Vi vil gjøre vårt beste for å formidle krigsseilernes sterke historie. Våre tanker går til Sørens familie, og vi lyser fred over Søren Brandsnes´ minne.

John Olsen, direktør, og Kathrin Pabst, leder fagseksjonen, Vest-Agder-museet

Harald Fauskanger Andersen, styreleder, Stiftelsen Hestmanden

Svein Mosby, formann, D/S Hestmandens venner

 

Foto: Ole Brodersen