Minneord Erling Sørensen

Erling Sørensen i "Sulitelma". Foto Hans Petter Furuborg.

Det var med stor sorg vi på Setesdalsbanen nylig mottok dødsbudskapet til Erling Sørensen (1946-2017). Erling var en ekte Sulitjelmabanemann, både som verkstedansatt og lokfører fram mot nedleggelsen i 1972. Han var den gang, som til det siste, levende opptatt av Sulitjelmabanens historie, både lokalt, og ikke minst samlingen på Setesdalsbanen. Han kom særlig på banen igjen da motorvognen «Sulitelma» ble lånt bort til Sulis i 1992. I samråd med Nils Juklerød m. flere, ble det mulig å gjennomføre dette prosjektet. Transport Grovane – Fauske, Fauske – Sulitjelma, og ikke minst bygging av spor for minnekjøringen til Mons Petter-festivalen der oppe.

Dette ble starten for videre samarbeid og besøk til Setesdalsbanen. Det var særlig Erling og Jan Hugås som kom. Det ble både mye trivelig sosialt, men ikke minst arbeid på «Sulitelma». Det var aldri vanskelig å be om hjelp. Avstand spilte ingen rolle. Det være seg faglig bistand så vel som kontroller. Det klødde i fingrene til Erling, som elsket å få kjøre vognen. Det satt i fingrene til det siste.

Erling Sørensen i 2010, da han kom til Grovane for å gjøre mellomrevisjon på «Sulitelma» og samtidig overføre verdifull kunnskap om motorvogna. Foto Anne B. Jørgensen.

Som avdelingsleder har jeg hatt glede av Erling, enten han kom til oss, eller jeg tok turen nordover. Det var alltid tid, enten det var å vise «Nordnorgebanens» minner fra krigen, Sulitjelmabanen, eller andre severdigheter i området.

Det siste han var spesielt opptatt av var lok 81, som endelig kom tilbake til Grovane, etter 25 år ute på Hamar. Loket var ganske identisk med lok 82 og 85, som hadde gått på Sulitjelmabanen. Forskjellen på lokene var fast tender på Lok 81, mot løs på 82/85. Han fulgte restaureringen så å si fra dag til dag.

Til sist må nevnes Web. Kamera på Grovane, som så å si daglig ble observert.

Vi lyser fred over Erling Sørensens minne.

Tom Johansen avd. leder

 

Foto: Hans Petter Furuborg.