fbpx

Minibyen

Kristansand i miniatyr


En nyere bygning i friluftsmuseet inneholder flere titalls miniaturhus som er detaljerte kopier av husene som tidligere fantes i Kristiansand sentrum.

Minibyggerne, en gruppe engasjerte pensjonister i Kristiansand, har rekonstruert husene fra flere gatestrøk i målestokk 1:10 og nøyaktig etterlignet originalene. Besøkende får derved også et godt innblikk i byens ”kvadratur”; dvs. de rette gatene som går på langs og tvers gjennom hele sentrum.

Av Kathrin Pabst