Med fokus på museenes samfunnsrolle: Museumsetikk.no og konferanse til høsten

Vi er inne i det tredje og siste året av et større prosjekt om museenes arbeid med samfunnsaktuelle tema som utfordrer og engasjerer. En nettside er lansert og en konferanse til høsten under planlegging.

Museumetikk. no er nettsiden for museer som vil engasjere, museumsansatte som leter etter kollegaer som kan ha gjort relevante erfaringer fra prosjekter som ligner dem man selv planlegger – og for eksterne som er interessert i å lese mer om hvordan museer fyller sin samfunnsrolle. Nettsiden har som formål å fremme museenes arbeid som aktive samfunnsaktører. Her kan man finne og dele informasjon om ulike prosjekter, tema, relevant litteratur, kurs & seminarer. Ikke minst vil man finne nyhetssaker her – linker til artikler i avisa eller digitale medier i Norge, Norden, Europa og verden for øvrig.

Politiske føringer som oppfordrer museer til å innta en enda mer aktiv samfunnsrolle enn før, å arbeide med sensitive tema og/eller tett sammen med lokalbefolkningen og å bidra til holdningsendringer som på sin side skal bidra til en positiv samfunnsutvikling,  har kommet for omtrent 20 år siden. Mange titalls museumsprosjekter har blitt gjennomført i årenes løp, og antall prosjekter har økt jevnlig. Tilsvarende stor kompetanse har museene opparbeidet seg. Alene i kulturrådets samfunnsrolleprogram er nærmere 20 ulike prosjekter samlet, som til dels fortsatt pågår.

Målet med konferansen «Ekte engasjement? Et seminar om museenes samfunnsrolle» er å ta en statusoppdatering og se nærmere på hvilken kunnskap som fortsatt mangler og hvilke konturer man aner på veien videre. Tema som peker seg ut som særlig relevante de nærmeste årene vil bli tatt opp ved hjelp av engasjerte foredragsholdere og effektive workshops. Konferansen vil finne sted i Kristiansand 16. og 17. november og retter seg særlig mot museumsansatte; ledere, prosjektledere og – medarbeidere.

 

Museumsetikk.no og konferansen drives og arrangeres av Vest-Agder-museet med støtte fra kulturrådet – og begge skal komme alle museer til gode. Vi tar gjerne imot innspill og ideer for å møte behov for konkrete tema eller utfordringer som museer er opptatt av og svarer gjerne på spørsmål man måtte ha.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Kathrin Pabst eller prosjektmedarbeider Eirin Breie.