Materialer og struktur i et maleri – Panel

Typen treverk som ble brukt i tidligere kunstverk på panel var naturligvis av tresorter som i stor grad var tilgjengelige for panelmakerne.

Eksempelvis vil eldre italienske malerier ofte være malt på poppel eller piletre, mens i nord Europa ble det benyttet Eik.

På baksiden av panelene er det mulig å se merker etter verktøy brukt av panelmakeren.

Tidemand.Artikkel.2.3

Her ser vi tydelig hvordan treverket er blitt bearbeidet.

 

Tidemand og maleriets oppbygning