Materialer og struktur i et maleri – Malingslag

Malingslagene er satt sammen av fargede pigmenter blandet med bindemiddel som egg eller olje. Disse kan variere mye i tykkelse og kompleksitet fra tynne og transparente til tykke, opake og teksturerte penselstrøk (impasto).

Pigmentene som tidligere kunstnere brukte til å preparere malingen sin kom fra flere naturlige kilder i naturen. Det kunne være alt fra naturlige mineraler som Lapis lazuli, Azuritt, Malakitt til organiske planter og dyreprodukter som Krapp eller Karmin fra Cochenillelus.

Uttrykket til et maleri er såfremt ofte bestemt av hvilke materialer, bindemidler og pigmenter som var tilgjengelige for kunstneren gjennom geografisk tilhørighet, tidsepoke, økonomi og foretrukket palett.

Noen av pigmentene som Lapis lazuli, kjent som lasurstein, var også svært kostbare.

I dag har vi en hel annen fremstilling og variasjon i utvalget av farger i maling. Dette gjør også at de fysiske og kjemiske forholdene ved dagens maleri ofte stiller seg noe annerledes enn tidligere.

Maleriet «Havnen ved Risør Bank nær Mandal»  som pryder artikkelen er malt av Adolph Tidemand. Dette er bare ett av flere kunstverk som kan oppleves i utstillingen «Tidemand i hjembyen» på Mandal museum.

Tidemand og maleriets oppbygning