Lystgårdseminar på Gimle

Fredag 25. og lørdag 26. oktober ble det arrangert seminar om Sørlandets lystgårder på Gimle Gård. Deltakerne fikk omvisning med fokus på brannsikringa av Gimle fredag kveld, mens lørdagen var via til ulike foredrag om Sørlandets lystgårder, lystgårdenes hageanlegg, lystgårder på Østlandet m.m. Helga var prega av godt faglig innhold og fungerte som en viktig møteplass for gårdeiere. 

Seminaret «Sørlandets lystgårder» ble arrangert av Breidablikk, et nasjonalt forum for kulturarv. Flere offentlige instanser og nasjonale lag og foreninger var samarbeidspartnere, deriblant Vest-Agder-museet.

Breidablikk, Gimle Gård, oktober 2013, 03, Jan Henrik Munksgaard.jpg

Tidligere direktør ved Kristiansand museum var en av foredragsholderne. Han holdt et interessant innlegg om de ulike lystgårdene i Kristansandsområdet og inspirasjonen henta fra Europa.

Breidablikk, Gimle Gård, oktober 2013, Einar Engen

Viktig informasjon fra Norsk kulturminnefond ved Einar Engen.

Breidablikk, Gimle Gård, oktober 2013, Øvrebø og Håby

Fascinerende innlegg om istandsettinga av Orød gård i Tistedalen ved Halden ved Anne Håbu og Tor Øvrebø

Foto: Sjur Harby, Disen Kolonial