Lossersken fra Støkkan

I år er det 150 år siden Gustav Vigeland ble født i Halse, like utenfor bygrensa til Mandal. På begynnelsen av 1900-tallet skrev han ned mange av sine erindringer fra barndom og oppvekst i vårt distrikt, deriblant historien om ei losserske fra Støkkan!

Det er mange av historiene fra Gustav Vigelands liv som omhandler dyktige, lokale kvinner. Historier om hans første lærere på Støkkan og på Sanden, næringsdrivende i Mandal og ikke minst hans mor. Disse historiene vil bli fortalt i løpet av jubileumsåret, men akkurat i dag vil vi dele historien om ei kvinne som gjorde inntrykk på Gustav på grunn av sin enorme fysiske styrke!

Han skriver i sine erindringer om ei kvinne som bodde under «Fløyheia» og var Mandals eneste kvinnelige sjauer, Karina Mosland.

Karina Mosland omtales av Yngvar Lillesund i boka «Støkkan – en utmark blir bydel» (1989) som Karina Måsland. Etter ekteskap endra hun navn til Karina Endresen. Lillesunds gjennomgang av hus og folk i bydelen Støkkan forteller om mange kvinner som drev egen næring og var foregangpersoner innen flere av disse, ei av dem var altså Karina Endresen. I 1875 finner vi henne i folketellingene. Hun er da enke med fire barn i alderen 5 til 17 år. Eldstemann er sømand Matros, Karina står oppført med yrket losserske.

I Tobias Danielsens maleri av område ved Skottehola (1886) står det ei kvinne med håndkjerre i forgrunnen. I følge Lillesund (1989) var dette Karina Måsland.

 

Gustav Vigeland skrev altså også om Karina. Rent geografisk plasserte han henne under «Fløyheia». Det var navnet han brukte på Torjusheia med kikkerthuset Uranienborg. Karina Endresen bodde i Torjusheigata.

I Gustav Vigelands erindringer skrev han følgende om Karina: Hun var liten og bred og bar melsekkene eller kornsekkene lettere enn noen mann kunne. Jeg så henne titt bære tønnesekker i land fra dampskip eller rulle tønner. En gang hadde hun veddet om å løfte fra gulvet og slenge på ryggen en tønnesekk mel med en tykk kjøpmann på. Hun vant.

Karina Endresen gjorde utvilsomt et stort inntrykk på Gustav Vigeland. I løpet av jubileumsåret skal vi dele flere historier som gjorde inntrykk på han. Allerede tirsdag 12. mars er det historiekveld i Andorsengården, og 11. april blir det bursdagsfest på Vigealnd hus! Følg med på museets nettsider for mer informasjon! Besøk sida gustavvigeland.no

 

Kilder:

Eliassen, Finn-Einar 1995: Mandal bys historie bind I og II

Lillesund, Yngvar 1989: Støkkan – en utmark blir bydel

Vigeland, Gustav: Erindringer. Upubliserte beretninger fra oppvekst og tidlig voksenliv (Eier: Vigeland-museet)

Karina Endresen i folketellinga fra 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052211001436

 

Foto: Maleri av Tobias Danielsen (1886). Mandal museum / Vest-Agder-museet