Ledig vikariat som avdelingsleder/konservator (100 %)

Vest-Agder-museet IKS er Sørlandets største museum, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har rundt 45 fast ansatte fordelt på 8 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Det er stor bredde i aktiviteter og tilbud til publikum og det arbeides aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Lista museum
Lista museum består av flere besøkssteder som er åpne for publikum. Her er det mye å se og oppleve for små og store, hele året gjennom. Nordberg fort ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet og har nytt formidlingsbygg med kafé og museumsbutikk. Utstillingene dekker tema som andre verdenskrig, Listas forhistorie og kunstutstillinger. Det foregår i tillegg en rekke ulike kulturarrangmenter på fortet. Listeskøyta kultursenter, Østhassel redningsstasjon, Hervoll mølle, friluftstunet i Vanse og Hetland skolemuseum utgjør de andre arenaene museet består av, med utstillinger og aktiviteter. Det er 3 ansatte på Lista museum.

Ledig vikariat som avdelingsleder/konservator (100 %)

Arbeids- og ansvarsområder vil omfatte daglig drift av Lista museum og oppgaver knyttet til forskning og formidling spesielt innen feltene forsvarshistorie og forhistorie/arkeologi. Forvaltning av museumsanleggene på Lista hører også til stillingen. Den som blir ansatt vil være delaktig i de daglige aktivitetene på avdelingen, med hovedfokus på formidling av de nevnte feltene i tillegg til det lokalhistoriske.

Det kreves mastergrad eller hovedfag i kulturhistoriske fag. Stillingen passer for en kreativ, fleksibel og selvstendig person med evne til kommunikasjon og samarbeid. Søkere må ha god formidlingsevne skriftlig, muntlig og digitalt, og det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved ansettelse. Kvelds- og helgearbeid må påregnes, og førerkort er en forutsetning i stillingen.

Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et interessant faglig miljø, ordnede arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø. Varighet 1 år og lønn etter avtale.

Søknad med CV og publikasjonsliste sendes innen 31. mars til:
 post@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøya 17, 4610 Kristiansand.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt direktør John Olsen på tlf. 930 07 567.