Laksefiske i Mandalselva

Årets laksefiske i Mandalselva starter 1. juni. Mandal museum markerer dette ved å fortelle historien til ei helt spesiell laksefiskestang vi har i vår samling.

Lindesnes avis kunne 6. august 1977 fortelle historien fra 1820-åra, om det første dampskip som besøkte Mandal, om vitenskapsmennene på skipet, som i tillegg til å utføre sitt oppdrag, også ble pionerer for de engelske sportsfiskerne i Mandalselva.

Lindesnes avis 1977

Allerede i 1580-åra framhevde Peder Claussøn Friis Mandalselva som den beste lakseelv i landet, både hva mengde og kvalitet angikk. Eksport av laks fra Mandal til København og Kristiania var i flere år en viktig inntektskilde for bønder med lakserett, og ikke minst handelsmenn som ivrig hadde kjøpt seg inn i disse rettighetene.

Laksefiskestang med utstyr

På 1800-tallet starter imidlertid et nytt lakseeventyr: Sportsfiskere begynte å leie laksefiskeplass i elva. Bjørn Slettan skriver i sin bok «Laksefiske i Mandalselva i eldre tid» (1971) at når grunneierne kunne «tjene mer på å leie ut fisket enn å bale med det sjøl, slo de mer enn gjerne til». Ganske eksotisk var det også, da det primært var briter som kom for å fiske i denne perioden. Disse skulle innlosjeres, oppvartes, transporteres og de ble rodd rundt i elva. Noen bygde også feriehus som skulle stelles og vedlikeholdes hele året gjennom, så dette skapte både rene inntekter for utleierne og arbeidsplasser for flere personer. Ja, det var en spire til det som skulle bli en ny næringsvei i regionen, nemlig turismen!

Historien som fortelles i Lindesnes avis i 1977 handler om en britisk ekspedisjon som skal gjøre landmålinger i Sør-Norge. Da de ankom Mandal tok de kontakt med byens engelske konsul for å forhøre seg om mulighetene for å fiske laks i Mandalselva. Han lånte britene en båt med matroser og de rodde oppover Mandalselva til Nødingsfossen. Der ville de begynne å fiske, noe grunneierne ikke syns noe om. Historien forteller videre at konsulen sender matrosene på land for å jule opp bøndene. Bøndene trakk seg så tilbake, og den britiske ekspedisjonen fikk fiska en hel del gjennom dagen.

Fiskesneller

Bøndene reiste imidlertid til Mandal  for å klage inn saken, men hos fogden fikk de liten støtte. Sorenskriveren hadde mer forståelse med dem, men mente at britene nok ville erstatte det de hadde fisket, samt at ekspedisjonen deres ville komme sjøfarten, og dermed også Mandal tilgode. Dermed burde de ikke lage for stor brudulje av saken.

Utstyr til fluebinding

Britene var godt fornøyde med fisket, og syns nok også hele opptrinnet var ganske underholdende. Historien forteller at det første britene gjorde da de kom hjem, var å sende fiskestanga, sneller, fluer og annet utstyr til konsulen som takk for fisketuren!

Gaven fra britene har gått i arv til konsulens slektninger i flere generasjoner, og har vært i bruk på mange fisketurer. Utstyret  er gitt i gave til Mandal museum og er i dag en del av museets samlinger.

 

Kilder:

Historie om fiskestanga nedtegnet av Dr. Fredrik Hagermann. 1911.

Bjørn Slettan. Laksefiske i Mandalselva i eldre tid. Mandal 1971.

Lindesnes avis 6, august 1977

Finn-Einar Eliassen, Mandal bys historie bind I. Mandal 1995.

Finn-Einar Eliassen, Mandal bys historie bind II. Mandal 1995.