Lærerveiledning for Sjølingstad Uldvarefabrik

Last ned lærerveiledningen og lær mer om Sjølingstad Uldvarefabriks historie, den industrielle revolusjon og utviklingen at tekstilmaskiner.

Lærerveiledningen er utarbeidet til det undervisningsopplegget som Sjølingstad Uldvarefabrik tilbyr i Den kulturelle skolesekken. Opplegget er utarbeidet med tanke på elever på 8. trinn og det pensum de skal gjennom i forbindelse med temaet den industrielle revolusjon.

Lærerveiledningen kan lastes ned som Pdf-fil her.