Kurs i gjenstandsregistrering

Lørdag 20. februar holdt Vest-Agder-museet kurs i gjenstandsregistrering for frivillige i Vest-Agder museumslag.

I Vest-Agder finnes det en rekke mindre museer, som blir definert som ubemannede museer. De drives i stor grad på frivillig basis og det legges årlig inn en betydelig innsats fra de frivillige for å kunne holde museene åpne og bevare samlingene de mange museene forvalter. Sist uke samlet rundt 30 frivillige fra ulike mindre museer i hele fylket seg for kurs i gjenstandsregistrering. Ansvarlig for gjenstandsregistrering i Vest-Agder-museet Tonje Tjøtta gikk gjennom hele prosessen fra en gjenstand kommer inn i museets samling, til den plasseres på magasin eller i utstilling. Dette er en prosess som kan ta tid. Gjenstanden skal fotograferes, i noen tilfeller rengjøres, den må merkes med museets nummersystem slik at vi kan finne den igjen senere, den skal pakkes i riktig emballasje og registreres. Vest-Agder-museet har i flere år brukt registreringsprogrammet Primus for å registrer gjenstandene i samlingen. Registrering i Primus er en intern database, men via Primus kan museet publisere gjenstander slik at de blir tilgjengelige for alle på digitaltmuseum.no. Når vi registrerer en gjenstand skrives all infomasjon om gjenstanden, både fysiske beskrivelser, mål, farge og materiale den er laget i, samt historikk, både hvem som har eid gjenstanden, hvem ga den til museet og når den ble laget.

Målet med kurset var å bidra med kunnskap, tips og triks til hvordan ubemannede museer kan starte en digital registrering av gjenstandene, samt vise hvilket utstyr som er tilgjengelig for å best ivareta museumsgjenstandene. De frivillige ved de ubemannede museene gjør en viktig innsats og tilbakemeldingene etter kurset var at dette bidro til mer kompetanse og entusiasme for gjenstandsregistrering.

Lurer du på noe innenfor museumssamlinger eller gjenstandsregistrering, ta gjerne kontakt!