Kulturminner i Hægebostad

08. november kl 00:00-20:30 | Tingvatn fornminnepark

Frans-Arne Hedlund Stylegar er arkeolog og tidligere fylkeskonservator. Gjennom dette har han god kjennskap til Hægebostad og fornminnene i området. Denne kvelden får vi spesielt høre om graven på Bjærum, som vi nå også har laget utstilling om.

Etter foredraget vil det være mulig å gi innspill til kulturminneplanen i kommunen. Hedlund Stylegar er engasjert som konsulent via Multiconsult og skal utarbeide planforslaget.

Til kulturminneplanen ønskes innspill av innbyggerne: Hvilke kulturminner, store som små, er viktige for Hægebostads identitet? Hva mener du bør være med på denne listen?

Dato 8.november 18.30-20.30