Kulturministerens signaler om statsbudsjettene fremover

Fotograf: Ilja C Hendel

Kulturminister Thorhild Widvey åpnet årets Årskonferanse for Norsk kulturråd. Temaet i år var finansiering av kunst og kultur – og da er det klart at det er spennende å høre hva ministeren for feltet mener. Privat medfinansiering og gaveforsterkning vil stå sentralt.

Selv om konferansen som helhet nok hadde et større fokus på kunst enn på museum, tok Widvey i sitt innlegg også opp museenes situasjon. Hun var også klar på at departementet bevisst hadde valgt å legge seg på en strammere linje når det gjelder den generelle økningen av tilskuddene (indeksreguleringen), og i stede valgt å prioritere noen satsinger tyngre. I sitt innlegg fremhevet hun talentutvikling innenfor utøvende kunst – innenfor museene virker det til å være samlingsforvaltning.

I forhold til kulturlivet generelt, var hun opptatt av hvordan driften kunne effektiviseres og kommersialiseres – og understreket flere ganger betydningen av den nyopprettede gaveforstrekningsordningen for museene, hvor staten vil bidra med ekstra støtte hvis private også gjør det.

Til sist var hun opptatt av hvordan private midler kunne gjøre kulturlivet mer “uavhengig”. Akkurat det siste er jeg nok ikke helt enig i. Erfaring tilsier vel heller at privat sponsing/gaver bidrar til at institusjonene blir mer forsiktige i sine meningsytringer – “man biter ikke hånden som gir en mat”.

Oppsummert mener jeg dette tyder på at de grepene vi har diskutert i forhold til budsjettet for 2015, knyttet til å se på muligheter for å øke egeninntjeningen kombinert med innsparinger, er rette. Der gjorde dere alle en flott jobb på “allmøtene” de to siste ukene. Det er bra at vi kommer i gang med dette nå, så ligger vi heller litt foran når dette etter hvert også vil tvinge seg frem andre steder.

John

Vennligst vent, men vi laster produkter...