Foredrag på Kristiansand museum: Kristiansand som sjøfartsby

30. april kl 00:00-19:00 | Vigeveien 22 b
Banner foredrag Trond Bjerkås.

På 1700-tallet var Kristiansand definitivt en sjøfartsby. Men var den også en «tyrann», slik en samtidig observatør mente? Og var den egentlig en norsk by, slik enkelte betvilte?

I dette foredraget tar historiker Trond Bjerkås for seg Kristiansand som sjøfartsby på 1700-tallet i et regionalt og transnasjonalt perspektiv. Hvilken rolle hadde Kristiansand på Agder, i den dansk-norske helstaten og i den globale og koloniale verden?

Foredrag på Kristiansand museum 30. april kl. 18:00-19:00.

Billetter kan også kjøpes i døren.

Om foredragsholderen:

Trond Bjerkås er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Han jobber særlig med lokal- og regionalhistoriske perspektiver, politisk kultur og identitetshistoriske spørsmål, og har forsket bredt på perioden 1600-2000. Blant de senere utgivelsene er Søgnes historie, bind 2 -1605-2020 som kom ut i 2022.

Trond Bjerkås
Trond Bjerkås.