Foredrag om Lystgårder i Kristiansand på Gimle Gård

19. oktober kl 18:00-20:00 | Gimle gård
Gimle Gård flygel

På 1800-tallet bygde rike familier i Kristiansand lystgårder utenfor sentrum slik at de kunne tilbringe somrene der med familie og gjester. Vi inviterer til foredrag om lystgårdene i tilknytning til Kristiansand.

Sted: Gimle Gård
Tidspunkt: 19. oktober 2023 kl. 18 i Malerisalen.

På slutten av 1700-tallet var Kristiansand en viktig by i Norge, med et godt knippe svært rike familier. De velstående herrer med familie hadde sine paleer og bygårder i sentrum, men drevet av datidens trender om å komme tilbake til naturen og å eksperimentere med jordbruk, så fikk de bygget lystgårder utenfor bykjernen. Her kunne de holde selskaper, spasere i sine nyanlagte parker og nyte frisk luft, eller teste ut nye ideer innen landbruk som nye korntyper eller bruk av gjødsel.

Velkommen til et foredrag ved etnolog og konservator Tonje Tjøtta, hvor du får høre mer om hvorfor Gimles eier Bernt Holm ble kalt møkk-Holm, om hvorfor det heter Valhalla på Lund, og om hvorfor lystgården Sophielyst kanskje ikke var så lystig allikevel. Foredraget handler om lystgårdene rundt Kristiansand, om hvorfor de ble bygget, om deres stil og betydning i datiden samfunn, men vel så mye handler det om menneskene som brukte dem og om hvordan tidene endret seg og at lystgårdene ikke lenger ble brukt slik de opprinnelig var ment. Hvilken posisjon har lystgårdene i dagens samfunn, og hvordan kan de tas vare på for ettertiden?

Billetter:

Gratis inngang med årskort, men du må reservere billetten.

Gimle Gård
Søskenbarn fra Sæbygård og Gimle på gårdsplassen på Gimle. Titti Arenfeldt Omdal (1896-1982) helt til høyre.