Krigsseilerrekveim – de norske krigsseilernes opplevelser får et musikalsk uttrykk

20. juni kl 00:00-21:00 | Kilden teater og konserthus
Krigsseilerrekveim Kristiansand 2024.

Gjennom Krigsseilerrekveim får de norske krigsseilernes opplevelser under 2. verdenskrig et musikalsk uttrykk.

Sjøfolkene kommer selv til orde i dette unike samarbeidet mellom Kongelige Norske Marines Musikkorps (på folkemunne kjent som Marinemusikken) og Operakoret.

Når: Torsdag 20. juni kl. 19.00
Hvor: Storsalen Kilden teater og konserthus, Kristiansand
Billetter: kilden.com

Krigsseilerrekviem er et vakkert og dramatisk storverk. Komponisten har latt krigsseilernes opplevelser, lidelser, offer og traumer finne en musikalsk form. Tekstene i verket er i stor grad basert på nedtegnelser fra sjøfolkene selv. Dette er sterke skildringer hentet fra brev og dagbøker, ofte notert like etter at de rystende begivenhetene fant sted.

Konserten er i samarbeid med DS Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum og ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Krigsseilerrekveim Kristiansand 2024.

Til minne om de som ofret alt

Et rekviem er en dødsmesse, en rituell handling ment å hjelpe de døde videre. I musikken er et rekviem et korverk basert på den latinske liturgien. Den rommer døden og sorgen, men er også til trøst og oppmuntring. Krigsseilerrekviem er også en anerkjennelse og hyllest ovefor krigsseilerne for at de ofret liv og helse.

Krigsseilerrekviem benytter bruddstykker av rekviemteksten sammen med salmetekster og sjøfolkenes egne ord.

I verket finnes det klanglige assosiasjoner til storm, bølger, skipsmotorer og shanties, men mer enn noe er musikken et gripende uttrykk for angsten og lidelsene sjøfolkene ble utsatt for.

Et nasjonalt anliggende

Krigsseilerne ble sviktet av det offisielle Norge etter krigen, noe som riktignok ble beklaget på begynnelsen av 2000-tallet. Derfor borer verket seg også inn i et nasjonalt traume. Krigsseilerrekviem bringer oss nær sjøfolkene, både som enkeltpersoner og som gruppe. Deres vesentlige bidrag gjennom to verdenskriger er også et håpets budskap i dag, over 75 år etter frigjøringen i 1945.