Konserveringen av Jesus i Getsemane – et eksternt malerikonserveringsprosjekt

Vest-Agder-museet har på oppdrag fra Justøy kapell nylig konservert deres altertavle «Jesus i Getsemane». Maleriet er malt av Sverre Knutsen, født i Lillesand 1857. Maleriet ble montert i kapellet i 1902 og har hengt der siden. Dette malerikonserveringsprosjektet har fått tilsagn om økonomisk støtte fra Riksantikvaren.

Konserveringsbehandlingen

Maleriets tilstand ble undersøkt og dokumentert. Maleriet hadde en del flekker langs nederste del og var dekket av et lag med sot, støv og gulnet ferniss. Det var også skarpe krakeleringer over store deler av maleriet, og noen områder med avskallinger og slitasje opplevdes som skjemmende. Et behandlingsforslag ble godkjent av Riksantikvaren og arbeidet startet.

Hele maleriet før behandling, ute av rammen. Foto: Vest-Agder-museet. 

Maleriet ble først tørr-renset ved forsiktig med bruk av kost og støvsuger. Dette sikrer at løst støv og smuss ikke kommer i veien for senere behandling og arbeidsrommet holdes renere gjennom hele prosessen. Dette er derfor ofte det første malerikonservatoren gjør.

Malerikonservator Magnhild Aasen renser maleriets bakside. Foto: Vest-Agder-museet.

Krakeleringer, eller sprekker i malingslag, ble sikret ved lokal punktvis påføring av et akrylbasert konsolideringsmiddel. Vedheft mellom malingslag og underlag blir slik sikret. Et annet sikringstiltak måtte også til. Nemlig å skifte ut et par rustne nagler med nye rustfrie stifter.

Renseprosessen begynner med et par små tester av mulige rensemidler langs maleriets kanter. Når et godt egnet rensemiddel er funnet, kan renseprosessen begynne. I dette tilfellet ble aceton på bomullspinne rullet over maleriet i små områder av gangen for å oppnå ønsket renseeffekt. Videre ble stearinflekkene fjernet mekanisk ved kontrollert bruk av skalpell og white spirit. Dette er svært tidkrevende arbeid som må utføres med ytterste forsiktighet.

T.v.: Nederste del av motivet før behandling. T.h.: Nederste del av maleriet etter behandling.

Når maleriet var ferdig renset ble et lag isoleringsferniss lagt på før retusjering. Avskallinger kan deretter visuelt reintegreres ved å male inn en passende farge med en maling som lett kan fjernes senere. Det er viktig prinsipp at alt konservatoren påfører maleriet skal lett kunne fjernes senere uten at de originale materialene rundt påvirkes.

Prosjektet har pågått våren 2020 og er nå ferdigstilt.

Jesus i Getsemane etter konserveringsbehandling.
Motivet

Motivet avbilder Jesus i Getsemane knelende med follede hender i bønn. Det er natt med stjerner på himmelen. Omkring ham åpen natur med noen trær. Jesus ser opp mot himmelen og det er en glorie rundt hans hode. Natta i Getsemane er den natta Jesus tas til fange. Denne natta ber han, om og om igjen. Og det er denne natta det kommer frem at selv Jesus kunne tvile, og at Jesus kjente på angst. Her kommer hans menneskelighet til syne.

Under maleriet står det skrevet på rammen «Det er fullbragt». Denne påskriften henviser til frelseshandlingen på korset. Jesus ber Gud om tilgivelse for alle mennesker synder mens han henger på koset, og hans siste utsagn før hans død skal ha vært noe sånt som «det er fullbragt». Dette tolkes som et tegn på at Gud har tilgitt alle menneskers synder og at han dermed han dør for alle menneskenes skyld.

Maleriet montert tilbake i rammen i Justøy kapell. Foto: Vest-Agder-museet.