Klipp en silhuett – skoleopplegg

«VI SPRAYER DIN HISTORIE» – lag en silhuett!
I sommer gjennomførte vi prosjektet «Vi sprayer din historie», inspirert av museets slagord «Vi forteller din historie». Det resulterte i noen store bilder på en av museets vegger.

Gratis tilbud til skoleklasser 1.-2. trinn
Vi inviterer skoleklasser til besøk i Andorsenhagen for å høre mer om hvorfor vi har malt litt av byens historie på plastikken som dekker veggen vår!

Om opplegget
Opplegget er tredelt, mesteparten foregår innendørs, men i vi starter ute:
1. Besøk i Andorsenhagen med fortelling om hesten, menneskene og laksen på veggen (ca. 10 minutter)
2. Besøk i museets malerisamling, hvor vi forteller om gamle Mandalskunstnere og deres måte å male på. Vi viser deretter hvordan de rike Mandalsfamiliene ble portrettert med silhuetter på begynnelsen av 1800-tallet (den store, spraya silhuetten midt på veggen er inspirert av disse.). (ca.10 minutter)
3. Tegne/klippeaktivitet i museet. Elevene får med seg en silhuett tilbake til skolen (ca. 30 minutter)

Forteller, tegner og illustratør Tor Harald Blom er formidler i dette skoleopplegget. Har hatt flere opplegg gjennom Den kulturelle skolesekken og har jevnlig oppdrag både som sesongansatt og innleid kursholder i Vest-Agder-museet.

Tidspunkt
Vi tar i mot ei grupper av gangen på følgende tidspunkt, med 30 minutter mellom oppleggene for å sikre smittevernet:

Tirsdag 22. september
Kl. 08:30-09:30
Kl. 10:00-11:00
Kl. 11:30-12:30

Onsdag 23. september
Kl. 08:30-09:30
Kl. 10:00-11:00
Kl. 11:30-12:30

Opplegget bestilles på e-post mandal @ vestagdermuseet.no