Vinterviking 2019: Klarer du å overleve ute en vinternatt som en viking?

Vinterviking Tingvatn. Foto: Lasse Norlemann Mathiesen.
Vinterviking Tingvatn. Foto: Lasse Norlemann Mathiesen.

Bli med på en opplevelse utenom det vanlige! Klarer du å overleve ute en vinternatt som en viking? Seminaret har som formål å øke fokus på overlevelse under krevende vinterforhold som de reisende vikingene møtte.

Seminaret er delt i to deler. En gruppe sover ute og deler erfaringer med resten. For øvrig publikum er fredagens foredrag åpne. Vi kan love gode debatter etter en kald natt ute. Vi diskuterer og prøver, i ledig form, hvordan og hva som var viktig for å overleve om vinteren.

Programmet ser slik ut (med forbehold om mindre endringer):

Publikumsåpne foredrag (for publikum uten påmelding):
Fredag 22. februar

18:00 Velkommen

18:10 Reiser om vinteren: Måtte du virkelig slepe med deg all mat du trengte? Kari M. Helland, formidler ved Midgard Vikingsenter

18:35 Det skulle være så enkelt å fyre – vikinghall og ventilasjon ved Fredrik Bjønnes, Fagansvarlig Midgard Vikingsenter

19:00 När fynden ljuger – om nödvändigheten av arkeologisk källkritik ved arkeolog Dr. Martin Gollwitzer

Mål av arkeologisk forskning är att rekonstruera genom att förtolka de arkeologiska fynden hur tidigare samhällen har sett ut. Att skriva historia med hjälp av arkeologiska fynd är däremot inte enkelt och som ett första steg i interpretationsprocessen är det alltid nödvändig att analysera hur fynden har kommit till och varför det som är bevarat är bevarat. Denna analys kan kallas för arkeologisk källkritik. Men vår interpretation av förhistorian är också påverkat av samtida idéer eftersom forskare är alltid del av samhället som de levar i. Del av källkritiken måste därför också vara att undersöka hur våra interpretationer av förhistorian blir påverkat genom inflyttande från våra samhällens moderna idéer.
Föredraget gir en introduktion till arkeologisk källkritik.

20:00 Avslutning sesjon med åpne foredrag

Program Vinterviking (påmelding):
Fredag 22. februar

15:00 Parallelle arbeidsgrupper:

I.    Oldtiden forteller – kilder og ideer til inspirasjon

Når vi ønsker å lære om historie, og gjenskape noe av den kunnskapen folket før oss hadde, er kilder viktig. Fra jernalderen er det i hovedsak arkeologisk materiale som forteller oss noe om oldtidens levd liv, men vi har også andre muligheter. Har du hørt om en spennende saga som sier noe om det du lurer på?

Mye av dette er skreven  tidligere. Spørsmålet blir da hva vi klarer å tolke ut av dette. Hvordan kan vi bli inspirert av forskningen som er gjort?  Vi finner fram til bøker, artikler og funnmateriale for så å se hvordan disse kan inspirere oss på vår videre læringsreise. Vi bearbeider materiale med formål i å jobbe frem tolkninger og ideer. Kan inkludere praktisk arbeid med materialer som eksempel tekstil, tre eller stein.

Sesjonen ledes av arkeolog Dr. Martin Gollwitzer: Arbeidslag om arkeologisk källkritik
De i föredraget beskrivna metoder av arkeologisk källkritik ska i en arbeidslag praktisk prövas. Utgående från konkreta fyndkontexter ska diskuteras hur man kan interpretera fynden och vårt gränsen till interpretationen ligger. Det skall undersökas vad som blir bevarat och varför.
Arbeidslag är öppet för alla – men för att kunna diskutera skall gruppen har en storlek mellan tre och tio personer.

Arbeidslaget 1 starter opp lørdag morgen. 

Martin Gollwitzer (foto privat)

II.  Når minkepinnen blir til noe annet – spikking i særklasse

I naturen kan vi finne materiale som med hjelp av verktøy og kloke hender kan bli til redskaper til bruk i dagliglivet Det krever kunnskap hvordan du leser materialet og hvordan du bearbeider materialet best. Vi starter med å velge materiale fra skogen for så å bearbeide det til sluttprodukter i løpet av helgen.

En viktig del av bearbeiding av materiale er vedlikehold av verktøy. Nils Morten Nilsen, som beskjedent kaller seg for ivrig amatør, deler sin kunnskap om sliping og annet når det gjelder de dyrbare vennene våre.

Tradisjonshåndverker Henrik B. Håland leder spikkereisen.


III.  Mat – Uten mat og drikke duger helten ikke. 

Hva og hvor mye må du ha med deg når du skal på tur? Hvor mye krefter kan du bruke til matlaging, hvordan er det lurt å tenke? Hvordan kan du forberede mat du skal spise senere? Vi lager mat ute under en busk i kulda og ser hvilke utfordringer det byr på. Refleksjoner via praktisk forsøk kan fortelle oss mye.

Den reisende skulle jo komme fram et sted og der ventet det dem for håpentlig vis varm deilig mat. Vi lager derfor festmat en reisende verdig til gildet på lørdagskvelden. Øvrige deltagere anses med dette som frivillig testgruppe.

MatKjærring Kari Marie Helland fra Midgard Vikingsenter leder. (Foto: Jon Levi Pedersen photography)

VANDRING TIL VEHAUGEN

Det blir arrangert en felles vandretur til Vehaugen ved Lygnavann. Her får du mulighet til å teste utstyret ditt ved vandring under vinterforhold. Under Vinterviking II hadde vi ca. 1,5 meter med snø, tistlene melder 2 meter i 2019. Hvilke krav stiller dette til den som vandrer? Deltagere i gruppe II og III deltar etter avtale med sin gruppeleder.

Lørdag 23. februar

08:00 – 09:00 Frokost

09:30 Start. Arbeidsgrupper fortsetter.

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 Vandretur til Ve-haugen ved Lygna
Vi prøver oss med vandring og får samtidig høre om historien på stedet ved
Tom B. Regevik, rådgiver Fylkeskonservatoren i Vest-Agder

14:00 Arbeidsgrupper fortsetter

19:00 Gilde

Søndag 24. februar

08:00 – 09:00 Frokost

09:30 Arbeidsgrupper fortsetter

12:30 Oppsummering av arbeidsgrupper, felles diskusjon

13:30 -14:00 Lunsj, vel hjem

Påmelding og spørsmål sendes til:
Katja Regevik, k.regevik@vestagdermuseet.no, mob. 977 90 403