Juli rekord for Vest-Agder-museet sommeren 2022

Kart Vest-Agder-museet

I juli 2022 har Vest-Agder-museets museer samlet sett satt besøksrekord. 36775 besøkende ble registrert, opp 14% fra forrige rekord juli i 2021.

Kristiansand museum hadde det beste besøket i juli noensinne og DS Hestmanden vil også sette årsrekord p.g.a veldig godt besøk under seilasen sommeren 2022.

Status besøkstall museer, januar t.o.m. juli 2022:
• Samlet sett har alle 11 museene en økning i antall besøk på 27% sammenlignet med 2021, og en økning på 3% sammenlignet med siste «normal år» (før covid) 2019.
• 64% av besøkene har vært enkeltbesøkende, resten grupper (der cruise står for 12%).
• 4 museer har økning fra 2019.
• 7 museum ligger allerede nå (per juli) over fjorårets besøkstall.

Nettsidebesøk:
Nettsidene til Vest-Agder-museet har per 22/8 hatt 301 474 sidevisninger, en økning på 34% sammenlignet med 2021. Sidevisninger i juni og juli hadde en økning på 61%.

Sosiale medier:
Antall følgere på Facebook har samlet sett økt med 16% i år. Antall følgere Instagram har økt 11%.

Om Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av kommunene i tidligere Vest-Agder samt Agder fylkeskommune. Museet har 60 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Les mer om alle museene

Om museet