Gave fra Gjensidigestiftelsen til Kristiansand museum

Kristiansand museum og Stiftelsen Vest-Agder Fylkesmuseum fikk en tidlig julegave fra Gjensidigestiftelsen i dag. Nemlig bevilgning av til sammen kr. 990 000,- til to prosjekter som skal realiseres på Kristiansand museum i løpet av 2017.

Det ene prosjektet handler om kontakt med de historiske dyreraser museet er hjem til om sommeren. Ved å være med våre dyrepassere på mating og stell av dyrene vil besøkende få lære om dyrene, utvikle sine omsorgsevner og få mestringsfølelse.

Vi vil også bruke vår kunnskap om fortidens matvaner til å belyse valgene man tar i dag om hva man spiser. Maten var stort sett alltid kortreist i fortiden. Ved å invitere til å leke og lære om matlaging fra bunnen av vil vi bevisstgjøre våre besøkende om betydning av råvarene for matretter.

Begge prosjekter innebærer en del utbygging av infrastruktur på museet, men har hovedfokuset på formidling. Nærkontakt med dyrene blir et daglig tilbud i sommerhalvåret, mens matlagingsaktiviteter blir formidlet via arrangementer. Det hadde ikke vært mulig å realisere disse tilbudene uten Gjensidigestiftelsens kjempebevilgning. Vi er svært takknemlige for deres støtte. Det harde arbeidet med å bruke vår kunnskap på nye måter for å realisere Gjensidigestiftelsens mål begynner for alvor rett etter nyttår.