Jubileumsutstilling – 75 år siden frigjøringsdagene i 1945

I forbindelse med at det er 75 år siden frigjøringsdagene har Vest-Agder-museet, Aust-Agder museum og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder gått sammen om å lage en digital fotoutstilling med bilder fra maidagene 1945. Samarbeidet er også en markering av at vi nå er ett samlet Agder.

Utstillingen viser bilder fra frigjøringsdagene fra hver kommune i Agder. I utvalg av bilder har vi valgt å fokusere på glede. Den fem år lange tyske okkupasjonen var noe de fleste nordmenn kjente tett på kroppen. Den var tyngende og allestedsnærværende. Det er i denne konteksten man må forstå gleden som brøt ut maidagene 1945 da det ble kjent at den tyske okkupasjonsmakten hadde kapitulert betingelsesløst.

Vi håper at du finner utstillingen interessant og lærerik.

Linken til utstillingen blir lagt ut her den 8.mai.