Interesse for museums hos allmennyttige stiftelser

Som en følge av gaveforsterkningsordningen som ble innført av regjeringen i fjor, er forholdet til de allmennyttige stiftelsene viktigere enn noen gang – og mange av dem er opptatt av museum. Virke, Museumsforbundet og Stiftelsesforeningen arrangerte nå i høst et felles møte for at vi skulle kunne bli bedre kjent, presentere oss og ikke minst drøfte mulige prosjekter.

Kort fortalt innebærer den nye gaveforsterkningsordningen at for hver krone vi får i private gaver til istandsetting av museumsbygg, utstillinger osv. (forutsatt at gaven er på mer enn 100 000), legger staten på 25 øre. Nå er det veldig varierende hvor mange privatpersoner som bidrar til kulturhistoriske museer, men de allmennyttige stiftelsene har en lang tradisjon for å støtte oss. Vi har også tidligere fått støtte fra Sparebankstiftelsen, Gjensidige, UNI osv. Det kom også frem, at pga. stadige sammenslåinger mellom de gamle sparebankene, ble det også stadig opprettet nye stiftelser som kan søkes om midler. På samlingen ble det ikke mye tid til å drøfte konkrete prosjekter, men det ble klart at flere av dem gjerne ønsker å bidra – om vi har gode ideer – noe vi selvfølgelig har! I tillegg til gode ideer, er gode og gjennomarbeidede søknader – med påfølgende gode rapporter – nøkkelen for å lykkes.

Dette er en mulighet vi må utnytte enda mer i tiden som kommer.

John

Vennligst vent, men vi laster produkter...