Innsamling av privatarkiver

Vest-Agder har en spennende historie. Vi vet allerede mye om denne historien fordi vi har bevart ganske mye arkivmateriale, men vi skulle ønske vi visste enda mer. Kan du hjelpe oss med å få mer kunnskap om Vest-Agders historie? Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver?

I løpet av de siste årene har man fått en økende forståelse for at det faktisk er nødvendig og viktig å bevare flere arkiver fra privat sektor. Etter loven er det nemlig bare offentlig forvaltning som er pålagt å bevare arkivene sine for framtida. På tross av dette er det heldigvis mange institusjoner og ildsjeler som i årevis har bidratt til at mange privatarkiver har blitt bevart. Det trengs likevel mye mer hvis vi ønsker å ha en helhetlig og balansert samfunnsdokumentasjon. Vi mener at privat sektor burde utgjøre en mer likeverdig del av de bevarte arkivene i vårt fylke, fordi det dreier seg om å få bevart en mest mulig fullstendig dokumentasjon av fortiden vår og av vår felles kulturarv.

Privat virksomhet omfatter alt fra primærnæringer som jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst, til skipsfart og maritime virksomheter, industri, energi, turisme og mangfoldige servicevirksomheter. Aktiviteten til de politiske partiene, lagene og alle typer foreninger utgjør også en stor del av historien. Det samme kan også gjelde arkiver fra private personer.
Målet vårt er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum.

Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling. Arkivene blir avlevert eller deponert ved Statsarkivet – etter avtale. De blir ordnet og katalogisert. Katalogene til de ordnede arkivene blir så publisert på internett – i den nasjonale, søkbare databasen Arkivportalen. Eventuelle sensitive opplysninger kan skjermes for innsyn.

Det meste er av interesse – har du noe selv, eller kjenner du noen som har slike arkiver? Ta gjerne kontakt!

Vest-Agder-museet anbefaler derfor bedrifter, foreninger, lag og privatpersoner om å ta kontakt med museet eller Statsarkivet i Kristiansand hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares. Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart, slik at de kan være til bruk for interesserte. Store og små arkiver vil på den måten kunne søkes opp av alle og vil være tilgjengelige for framtida.