Innsamling av arkiver

Vest-Agder-museet v/Mandal museum og Sjølingstad Uldvarefabrik er aktive i arbeidet med å samle inn privatarkiver fra Mandal og distriktene rundt. Målet er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum. Dette gjelder i prinsippet alle typer privatarkiver – ikke minst bedriftsarkiver.

Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling, ordning og katalogisering. Et mål er at katalogene til de ordnede arkivene blir publisert i den nasjonale og søkbare databasen Arkivportalen.

I de siste årene er arkivene fra bl.a. Mandals Teppeveveri/Mandaltepper, Fundia Mandal Stål og Båtservice Verft blitt bevart for ettertiden. Nylig er også materiale fra Mandals Slip & Mek. Verksted kommet inn. Arkivene blir, etter avtale, deponert ved Statsarkivet i Kristiansand, hvor de blir ordnet, katalogisert og tilgjengeliggjort. Eventuelle sensitive opplysninger vil bli skjermet for innsyn.

Vest-Agder-museet anbefaler derfor bedrifter, foreninger og lag om å ta kontakt med Statsarkivet i Kristiansand eller Mandal museum hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares. Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart slik at de kan være til bruk for interesserte. Store og små arkiver vil på den måten kunne søkes opp av alle og være tilgjengelige i framtiden.

Statsarkivet i Kristiansand kan kontaktes på telefon: 38 14 55 00 eller e-post: statsarkivet.kristiansand@arkivverket.no.
Kontaktpersoner er Kristin Lindqvist og Oddleif Lian.

Tekst og foto: Thor Gunnar Hansen.