Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 27. februar

Vest-Agder-museet logo

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, torsdag 27. februar kl. 10.30

Protokoll fra styremøtet  27.2.2020.

Innkalling styremøte 27.02.2020.