I selskapelighet og møkkjøring – ny fotoutstilling på Gimle gård

Folk og dyr på Gimle.

Denne sommeren viser Gimle gård fotoutstillingen «Gimle gård. I selskapelighet og møkkjøring» som forteller om gården Gimle, om de mange dyrene som levde på Gimle og arbeidet med å drive den store gården.

Det har alltid vært dyr på Gimle. Stedet ble bygget som en lystgård, og var ikke en bondegård, men det var en gård. Byggherren Bernt Holm ble kjent for å ha stor interesse for åkerbruket. Etter at Gimle ble helårsbolig ble det enda større behov for matproduksjon for eget bruk. Gimles siste eier Titti Arenfeldt Omdal var svært glad i dyr. Da hun ble voksen overtok hun mye av arbeidet med Gimle gård. Hun hadde høns, startet revegård og bygde om uthusene for å drive svineproduksjon.

Fotografiene i utstillingen er i hovedsak hentet fra Gimles fotoalbum. De viser familien med både husdyr og nyttedyr. Titti selv er mye fotografert i arbeid, sammen med dyrene på gården. Hennes hengivenhet til dyrene sine er tydelig på fotografiene.

Utstillingen er åpen hele sommeren.